Är Fabeges bygge verkligen något vi vill ha

Efter det att arbetet som Rädda Råstasjön gjort för att stoppa byggnationen av lägenheter på Råstasjöns norra och östra stränder vilket ledde till att Mark- och Miljööverdomstolen stoppade detaljplanen var det dags att bilda ett naturreservat.

De styrande Moderaterna ville att det skulle bli minimalt, i princip bara det som skyddades av strandskyddet. Vi hade hela tiden haft stor hjälp av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, där Socialdemokraterna till slut hängde på.

Efter beslutet i kommunfullmäktige i december 2017 skrev de ett inlägg på sin hemsida som var lovvärt, de ville tillsammans med MP och V säkerställa att det inte byggdes något nära reservatet. Hur rimmar detta med att de nu vill tillåta Fabege att bygga en stor träningsanläggning för AIK som kommer ligga i direkt anslutning till reservatet. Planerna inkluderar en ny fotbollsplan och byggnation som behövs för AIK:s herrlag.

Träningsanläggningen kommer gör att nuvarande Råstasjöns IP och minigolfen blir otillgänglig för oss vanliga Solnabor. Byggnationen kommer ske på ett av de mest förorenade områdena i den gamla deponin på östra stranden.

Hur rimmar det med Socialdemokraternas inlägg på sin hemsida att ”För att ge naturreservatet en befogad buffert har vi även sagt nej till alla byggnation av kontor och bostäder runt reservatet. Området ska värna om naturvärden och all utveckling ska begränsas till naturskydd, folkhälsa och idrott.”.

Ni kan läsa själva vad de skriver på sin hemsida genom att följa länken.

Vi hoppas nu att våra nya styrande lever upp till det som de lovade för sju år sedan, och låter området vara som det är idag. Naturen är trängd i reservatet och behöver all hjälp den kan för att överleva.