Kan man bygga på den gamla soptippen öster om Råstasjön?

Solna kommun verkar tro det eftersom man fortsätter mäta gasnivåerna i marken. Metan och koldioxid är gaser som finns där och de bildas när det gamla avfallet bryts ner. Om metan och koldioxid samlas i slutna delar i en byggnad kan det bli farligt för människors hälsa och säkerhet. Metan är explosiv i vissa koncentrationer och kan också orsaka kvävning. Koldioxid är giftig i relativt låga koncentrationer och kan orsaka kvävning. Läs om det på sidan nio och framåt i rapporten Miljöteknisk undersökning av deponigas från äldre soptipp inom Arenastaden daterad 2013-10-02.

Rädda Råstasjön anser att marken ska lämnas orörd. Det blir billigare och säkrare för alla. Och strandskyddet lämnas intakt vilket vi tycker är en självklarhet.