Författararkiv: Florian Reitmann

Fullsatt när politiker frågades ut om Råstasjön

Leo Rudberg representerade Nätverket Rädda Råstasjön på hearingen i Solna stadshus. Foto: Yvonne Lundell.

Leo Rudberg, en av Nätverket Rädda Råstasjöns representanter på hearingen. Foto: Yvonne Lundell.

Igår onsdag 2 april arrangerade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing om byggplanen vid Råstasjön i Solna stadshus. Det blev fullsatt i kommunfullmäktigesalen när politikerna i Solna kommunfullmäktige besvarade frågor från allmänheten och debatterade Råstasjön.

Striden om Råstasjön fortsätter. Igår onsdag 2 april anordnade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing i Solna stadshus om byggplanen vid Råstasjön. Representanter för samtliga partier i Solna kommunfullmäktige
deltog vid frågestunden och debatterade Råstasjön med medborgarna. Hearingen väckte stort intresse hos Solnas befolkning – 150 personer deltog, vilket innebar att det blev mer än fullsatt i stora kommunfullmäktigesalen, där hearingen ägde rum.

– Vi är mycket glada åt det stora intresset för frågan, säger Leo Rudberg, Nätverket Rädda
Råstasjön. Givetvis välkomnade vi alla medborgare oavsett synpunkt om Råstasjön till hearingen, men trots det var samtliga inlägg och frågor – utöver dem från politikerna – kritiska till byggplanen. Så stark är den folkliga opinionen för att rädda Råstasjön.

De politiska konfliktlinjerna blev ganska tydliga under hearingen, då Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ profilerade sig som de mest naturvänliga politikerna. Socialdemokraterna avvisar planerna på att bygga inom strandskyddet men vill i övrigt bygga vid Råstasjön, medan den styrande Alliansmajoriteten står bakom planen på 600-700 bostäder vid Råstasjön.

– Bebyggelse vid Råstasjön är inte förenlig med bevarande av naturvärdena, sade Magnus Enquist, professor i zoologi vid Stockholms universitet under hearingen. Jag bedömer att ungefär en tredjedel av sumpskogen kommer ta stor skada om byggförslaget går igenom.

Granskningsperioden för det nya byggförslaget – där medborgarna fått skicka in sina synpunkter – gick ut i måndags 31 mars. Nu ska politikerna gå i genom dessa synpunkter och eventuellt revidera sitt förslag angående Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön kräver att all exploatering vid Råstasjön stoppas och att Råstasjön blir ett naturreservat.

Kontakt

Leo Rudberg,
Nätverket Rädda Råstasjön
076-250 82 30,
leo.rudberg@gmail.com

(Fler bilder fria för pressen att använda hittas på Fältbiologernas webbsida. Ovanstående är det pressmeddelande som skickades ut i morse om hearingen.)

200 demonstrerade för Råstasjön

Demonstration. Foto: Sophie Woolley.

Demonstrationen för Råstasjön samlade 200 deltagare. Foto: Sophie Woolley.

200 personer demonstrerade i söndags för att stoppa byggplanerna vid Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön är glada över den goda uppslutningen.

I söndags samlades 200 personer utanför Solna Centrum för att protestera mot Solna stads nya förslag om Råstasjön. Förslaget omfattar bygget 600-700 bostäder vid sjön, något som enligt kritikerna kommer orsaka stor skada på naturen vid Råstasjön. Demonstrationståget arrangerades av Nätverket Rädda Råstasjön.

– Den goda uppslutningen till demonstrationen visar på hur värdefull Råstasjön är för så många, säger Leo Rudberg, Nätverket Rädda Råstasjön. Dessa rekreations- och naturvärden måste bevaras. Därför kräver vi att Råstasjön blir ett naturreservat.

Nätverket Rädda Råstasjön uppmanade även alla intresserade att yttra sig senast 31 mars till Solna stad på plan@solna.se. Det förra byggförslaget vid Råstasjön fick in fler kritiska yttranden än något annat ärende i Solna stads historia.

– Politikerna har inte medborgarnas stöd i sin vilja att förstöra Råstasjön, säger Rudberg. Nu måste våra folkvalda respektera folkets vilja – annars kommer det stå dem dyrt i kommunvalet i höst.

Kontakt

Leo Rudberg,
organisatör av demonstrationen,
Nätverket Rädda Råstasjön
076-250 82 30
leo.rudberg@gmail.com

(Fler bilder hittas på Fältbiologernas webbsida. Ovanstående är en lätt modifierad version av det pressmeddelande som skickades ut i måndags morse om demonstrationen.)

Hearing om Råstasjön – frågestund och debatt med politikerna

ByggintevidRåstasjön

Nu har du chansen att fråga ut och diskutera med politikerna om Råstasjön!

Nätverket Rädda Råstasjön ordnar onsdag 2 april 18:30 en offentlig debatt i Solna Stadshus, dit alla kommunpolitiker och medborgare är inbjudna. Tanken är att företrädare för alla partier i kommunfullmäktige ska finnas på plats.

Hearingen ordnas av Nätverket Rädda Råstasjön, som är skarpt kritiska mot byggplanerna – men givetvis är debatten öppen för alla, oavsett åsikt i frågan. Detta är alltså i första hand en offentlig debatt, ingen enskild opinionsyttring från nätverkets sida.

[Facebook-event]

Demonstration för Råstasjön 30 mars i Solna Centrum

Vår förra demonstration vid Solna Centrum. Foto: Lars Epstein.

Vår förra demonstration vid Solna Centrum.
Foto: Lars Epstein.

Dags att demonstrera på nytt för
Råstasjön!

Söndagen den 30 mars bjuder Nätverket Rädda Råstasjön in till demonstration för Råstasjön i Solna Centrum. Vi protesterar mot det nya förslaget på att bygga 600-700 bostäder vid Råstasjön, och kräver att Råstasjön blir ett naturreservat.

Samling: Solnaplan, den öppna ytan mellan Solna Centrums tunnelbanestation och busstorget (utanför Solna Centrum) 14:00. Sedan tågar vi gemensamt till Solna stadshus för demonstration utanför stadshuset.

Vad kan jag mer göra?

[Facebook-event]

Skriv ett mejl – Rädda Råstasjön på nytt!

Råstasjön - vår älskade sjö, som vi gemensamt ska rädda. Foto: Maria Thiessen.

Råstasjön – vår älskade sjö, som vi gemensamt ska rädda. Foto: Maria Thiessen.

Vill du göra en insats för Råstasjön som tar 2 minuter?

Gör så här: skriv ett mejl till plan@solna.se, uppge i ämnesraden SBN/2011:1425 och skriv sen precis vad du tycker om de förödande byggplanerna vid Råstasjön! Detta är allt du behöver göra för en mycket enkel och snabb insats för miljön.

Sista datum du kan mejla: 31 mars.

Vad bör jag skriva?

I ditt mejl, det mest effektiva sättet att rädda Råstasjön, får du gärna ta upp följande tre punkter:

  • Respekt för strandskyddet samt naturreservat, som vissa politiker lovat, räcker inte: all bebyggelse i hela området måste stoppas!
  • Solna stad har räknat fel när man bedömt strandskyddet, vilket förenklar ytterligare exploatering – därför måste strandskyddet räknas om, så att bl.a. vattendragen också räknas med!
  • Skrattmåskolonin, som riskerar att bli en ”sanitär olägenhet” om bostäder byggs i närheten och därför förstöras, måste räddas, inte minst då kolonin skyddar andra sjölevande arter som den hotade brunanden!

Vad kan jag mer göra?

  • Mejla politikerna! Mejladresser hittar du här (länk).
  • Bjud in dina vänner till Facebook-eventet för mejlskrivandet!
  • Skriv på namnlistan!
  • Kom på demonstration vid Solnaplan (Solna Centrum) söndagen 30 mars 14:00! (Mer info tillkommer senare.)

[Facebook-event]

Välkomna till utställning om Råstasjön i Ekensbergskyrkan

Utställning i Ekensbergskyrkan

Utställningen i Ekensbergskyrkan. Foto: Maria Thiessen.

Rädda Råstasjön bjuder in till fotoutställning om Råstasjöns natur och kampen för att bevara den!

På utställningen finns representanter från Nätverket Rädda Råstasjön på plats för att informera om hotet mot sjön och vad du kan göra för att hjälpa till. Utställningen äger rum i Ekensbergskyrkan (nära tvärbanans station Solna centrum och norra uppgången av tunnelbanestationen Solna centrum) och pågår 24 februari till 21 mars. Den har således redan invigts, och är nu öppen för alla intresserade. Fler bilder från utställningen kan ni se här och här.

Öppettider:
– måndagar 16-18
– tisdagar 16-18
– torsdagar 16-18
– fredagar 16- 18

Varmt välkomna!

Nya detaljplan och torgmöte 22 februari

vinterhägrar by Peter WindingAlliansen i Solna stad har kommit med ett nytt förslag på mer begränsad bebyggelse vid Råstasjön, dock fortfarande inom strandskyddat område.

Det är glädjande att Alliansen tagit ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. All bebyggelse måste stoppas, eftersom Råstasjön är ett litet och mycket sårbart ekosystem, som minsta bebyggelse kan förstöra. Därför avvisar vi det nya förslaget.

22 februari klockan 12:00 samlas vi på Solnaplan, den öppna ytan mellan Solna Centrums tunnelbanestation och busstorget (utanför Solna Centrum), för ett torgmöte. Vi informerar alla intresserade om den nya detaljplanen och nätverkets hållning.

Varmt välkomna!

Kan man bygga på den gamla soptippen öster om Råstasjön?

Solna kommun verkar tro det eftersom man fortsätter mäta gasnivåerna i marken. Metan och koldioxid är gaser som finns där och de bildas när det gamla avfallet bryts ner. Om metan och koldioxid samlas i slutna delar i en byggnad kan det bli farligt för människors hälsa och säkerhet. Metan är explosiv i vissa koncentrationer och kan också orsaka kvävning. Koldioxid är giftig i relativt låga koncentrationer och kan orsaka kvävning. Läs om det på sidan nio och framåt i rapporten Miljöteknisk undersökning av deponigas från äldre soptipp inom Arenastaden daterad 2013-10-02.

Rädda Råstasjön anser att marken ska lämnas orörd. Det blir billigare och säkrare för alla. Och strandskyddet lämnas intakt vilket vi tycker är en självklarhet.