Fullsatt när politiker frågades ut om Råstasjön

Leo Rudberg representerade Nätverket Rädda Råstasjön på hearingen i Solna stadshus. Foto: Yvonne Lundell.

Leo Rudberg, en av Nätverket Rädda Råstasjöns representanter på hearingen. Foto: Yvonne Lundell.

Igår onsdag 2 april arrangerade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing om byggplanen vid Råstasjön i Solna stadshus. Det blev fullsatt i kommunfullmäktigesalen när politikerna i Solna kommunfullmäktige besvarade frågor från allmänheten och debatterade Råstasjön.

Striden om Råstasjön fortsätter. Igår onsdag 2 april anordnade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing i Solna stadshus om byggplanen vid Råstasjön. Representanter för samtliga partier i Solna kommunfullmäktige
deltog vid frågestunden och debatterade Råstasjön med medborgarna. Hearingen väckte stort intresse hos Solnas befolkning – 150 personer deltog, vilket innebar att det blev mer än fullsatt i stora kommunfullmäktigesalen, där hearingen ägde rum.

– Vi är mycket glada åt det stora intresset för frågan, säger Leo Rudberg, Nätverket Rädda
Råstasjön. Givetvis välkomnade vi alla medborgare oavsett synpunkt om Råstasjön till hearingen, men trots det var samtliga inlägg och frågor – utöver dem från politikerna – kritiska till byggplanen. Så stark är den folkliga opinionen för att rädda Råstasjön.

De politiska konfliktlinjerna blev ganska tydliga under hearingen, då Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ profilerade sig som de mest naturvänliga politikerna. Socialdemokraterna avvisar planerna på att bygga inom strandskyddet men vill i övrigt bygga vid Råstasjön, medan den styrande Alliansmajoriteten står bakom planen på 600-700 bostäder vid Råstasjön.

– Bebyggelse vid Råstasjön är inte förenlig med bevarande av naturvärdena, sade Magnus Enquist, professor i zoologi vid Stockholms universitet under hearingen. Jag bedömer att ungefär en tredjedel av sumpskogen kommer ta stor skada om byggförslaget går igenom.

Granskningsperioden för det nya byggförslaget – där medborgarna fått skicka in sina synpunkter – gick ut i måndags 31 mars. Nu ska politikerna gå i genom dessa synpunkter och eventuellt revidera sitt förslag angående Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön kräver att all exploatering vid Råstasjön stoppas och att Råstasjön blir ett naturreservat.

Kontakt

Leo Rudberg,
Nätverket Rädda Råstasjön
076-250 82 30,
leo.rudberg@gmail.com

(Fler bilder fria för pressen att använda hittas på Fältbiologernas webbsida. Ovanstående är det pressmeddelande som skickades ut i morse om hearingen.)