Förra kommunfullmäktigemötets frågor om Råstasjön

Lyssna på förra kommunfullmäktigemötets frågor om Råstasjön. Frågan om kostnader för att gå från 1800 till 700 lägenheter ligger 36.08 in i sändningen. Frågan om detaljplan och naturreservat ligger 1.10.05 in i sändningen.

Länk till sändningen:
https://soundcloud.com/solnaforum/solna-kommunfullm-ktige-2014

Fler intressanta frågor att lyssna på finns också. Länken kommer från
Facebookgruppen Solna kommunfullmäktige diskussionsforum.

En annan intressant Råstasjöfråga är den om avtal; principöverenskommelsen och exploateringsavtal. På kommande fullmäktigemöte den 28 april tas den frågan upp för besvarande, den finns också att läsa här. För att fullfölja principöverenskommelsen tas exploateringsavtal fram vartefter detaljplanerna antas. Om en detaljplan inte antas kommer det alltså bli problem med den överenskommelse politikerna redan gjort för området vid Råstasjön. Därför är politikerna beredda att förstöra Råstasjöns värdefulla område.