Länsstyrelsen tycker till om förslaget med 600-700 lägenheter

Länsstyrelsen påpekar på knastertorr kanslisvenska att det här med strandskydd är till för att rädda värden till eftervärlden. Förstår inte att det ska vara så svårt att acceptera att det inte går att bygga närmare än 100 meter från vattendrag. De kommenterar vidare att de vill veta vad de redan bebyggda områdena som ligger inom strandskyddet används till – var det verkligen nödvändigt att bygga där? Det ska då noteras att dessa byggnationer är tex byggbodarna vid sjön, vars bygglov gick ut sista mars i år. Villkoret då de byggdes var att det skulle vara en våning – så de inte syntes från sjön. Alla har väl sett att det är två våningar.

Vidare är länsstyrelsen mycket orolig för att vattnet i Brunnsviken kraftigt har försämrats, helt enkelt för att mer spillvatten kommer till den via utflödet från Råstasjön. Kan det vara så att de bilar som parkerats vid byggbodarna på skyddat område har läckt gifter som förts med vattnet till Brunnsviken.

Här kan du läsa länsstyrelsens svar till Solna. Kampen går vidare! Om du inte redan skrivit på vår protestlista för att behålla Råstasjön – gör det nu.