Nätverket Rädda Råstasjön: Demonstrera 16/6 utanför Solna Stadshus! #RäddaRåstasjön

Den 21 maj antogs en katastrofal byggplan i Stadsbyggnadsnämnden i Solna. Den innebär byggande av 670 lägenheter, förskolor, p-hus, busshållplats och affärer, allt precis intill Råstasjön. Närmast sjön vill man placera 11-våningshus! Strandskyddslinjen överträds.

Däremot ”missar” man helt att den nya byggplanen fått 550 remissvar från organisationer och privatpersoner, varav 95% avvisade planen.
Alliansens totala likgiltighet inför att Världsnaturfonden-WWF utnämnt hela Råstasjöområdet till den mest skyddsvärda platsen i Stockholms län och att Alliansens byggplan står i fullständig motsättning till det faktumet, nämns heller inte i beslutet 21/5.

Det är stor risk att Solnas kommunfullmäktige, som har Alliansmajoritet, på sitt möte den 16/6 konfirmerar och antar samma byggplan som stadsbyggnadsnämnden antagit. Vi kommer självklart att överklaga ett sådant beslut.

De kommunala byggplanerarna sprider snömosprat om att bebyggelsen skulle bli en ”avgränsning för Råstasjön mot Friends Arena”. I själva verket förflyttas nu istället det bebyggda området helt enkelt närmare vattnet.

Öster om ett planerat jättelikt p-hus, på mark som tidigare var helt bevuxen men som successivt – och olagligt – skövlats, vill man bygga dessa sex kvarter. Det finns också en mängd andra inslag västerut i den nya byggplanen, som är mycket skadliga för naturen och djurlivet vid sjön; t ex idrottsanläggningar av olika slag.

Behövs verkligen ett jättelikt parkeringshus – just vid Råstasjön?

Vilka byggbolag man valt att samarbeta med och vilka avtal som skrivits på, eller varför man är så angelägna om att bygga just där, det hemlighåller de ansvariga.

Även metangasproblem i marken där man vill bygga och närheten till skrattmåskolonin i Råstasjön bortses det ifrån i den nya byggplanen.

Gör din stämma hörd, försvara naturen kring Råstasjön!

Kom på demonstration till kommunfullmäktigemötet i Solna den 16 juni, samling 17.30 i utanför ingången till Solna Centrum närmast Solna stadshus!

Efter demonstrationen kan de som vill gå in som åhörare till kommunfullmäktigemötet inne i Solna Stadshus.

Nätverket Rädda Råstasjön

2 tankar kring ”Nätverket Rädda Råstasjön: Demonstrera 16/6 utanför Solna Stadshus! #RäddaRåstasjön

  1. Kristina

    Hej!
    Vi anser att fortsatt byggande vid Rostasjön skadar enormt miljön och djuren i området!
    Stoppa alla byggplaner närmast sjön idag!

  2. Ingela Runsten

    Instämmer till fullo med ditt inlägg om att alla byggplaner vid sjön måste stoppas!

Kommentarer är stängda.