Intressant protokoll från Kommunstyrelsen svek mot #RäddaRåstasjön

Det gick som väntat på gårdagens möte, Alliansen svek naturen och bejakade en cementering av östra sidan av Råstasjön. Man lyssnar inte på opinionen, utan enbart på PEAB och de andra byggarna. Men en intressant sak kom fram; man lägger ett tillägg till beslutet om att se över om det kanske kan gå att bygga lite lägre….. Vore det inte bättre då att låta bli att bygga. Eller är detta ännu ett exempel på valstrategi – allt för att stanna kvar.

Värt att notera är att hela sammanträdet klarades av på 15 minuter! En kvart, varför då ha mötet överhuvud taget? Hann man verkligen säga så mycket som står i protokollet, verkar mycket tveksamt, mycket tveksamt och pinsamt att hantera Råstasjön på någon minut.

I bilaga 4 på sidan 21 säger Alliansen följande:

Vid dagens sammanträde ska kommunstyrelsen ta ställning till detaljplanen för området. Vi anser att planen är bra på många sätt och tar stor hänsyn till de naturvärden som redovisats i naturvärdesinventeringen. I det fortsatta arbetet bör stadsbyggnadsnämnden jobba vidare med hushöjderna inom planområdet för att minska höjden på de högsta byggnaderna mot sjön.

Men vad är detta för dravel. Ni vill bygga 60 meter från sjön och tror att det blir mindre skada om husen inte är elva våningar. Men hur tänker Alliansen, vilket byggbolag kommer acceptera att bygga mindre lägenheter med sjöutsikt. Kom igen – se till att rösta för Solna nästa gång, för som vi sagt tidigare – svinhugg går igen.

Naturligtvis lägger vi ut hela protokollet här för er att läsa.

Protokoll kommunstyrelsen den 2 juni 2014