De låter byggbolagen styra i Solna kommun – men dem har vi inte röstat på #RäddaRåstasjön

Jag heter Henrik Persson, är född i och bor här i Solna och är kontaktperson för Nätverket Rädda Råstasjön.

Ordföranden i kommunfullmäktige här i Solna, Pehr Granfalk, har försökt avfärda oss som är emot byggen vid Råstasjön som en ”skrikande” grupp vars krav är ”svåra att tillfredsställa”.

Ja, 2 juli förra året sa Pehr Granfalk i lokalpressen, tidningen MittiSolna, apropå opinionen mot att förstöra naturområdet kring Råstasjön med byggen, att:
”De som skriker nej till att bygga överhuvudtaget kommer att bli svåra att tillfredsställa”.

”De som skriker nej till att bygga överhuvudtaget”…….?

Vilka är det som skriker?

Är det ett skri från vildmarken som Granfalk hör?

Måsskrin kanske?

Ja, vilka är det egentligen som skriker? Inte vi. Vi har däremot gjort många andra saker:

Till att börja med har vi samlat namn. Nära 20 000 invånare i Solna/Sundbyberg och kringkommuner har skrivit på våra namnlistor. En ny undersökning som oppositionen beställt visar nu att vi dessutom har en majoritet kommuninnevånare bakom oss.

De som Granfalk och Alliansmajoriteten i Stadsbyggnadsnämnden avfärdar, är därför i själva verket majoriteten invånare i Solna och Sundbyberg.

Även bland Alliansväljarna saknar Allianspolitikerna nu stöd gällande byggen vid Råstasjön, det visar undersökningen. Granfalk har alltså inte stöd i denna fråga av sina egna röstande ens.

Till dem som Granfalk avfärdar som skrikhalsar hör även de som har alla faktakunskaperna. De har uttalat sig omfattande i Råstasjö-frågan: Zoologer, forskare, professorer, ekonomer. Naturskyddet i Sverige. Naturskyddsföreningen, Stockholms Ornitologförening, Fältbiologernamed flera.

Zoologerna Magnus Enquist och Johan Lind gjorde en bildvisning här inne som tydligt visade att det inte går att bygga vid sjön utan att naturen runt sjön skadas oåterkalleligt.

Men – Granfalk kom inte ens dit och lyssnade.

Hembygdsföreningen har uttalat sig som vi, och Hyresgästföreningen.

Marita Ulvskog i EU, Babben Larsson, Blossom Tainton, Pia Sundhage, Robert Wells.

De håller med oss.

De skriker inte, utan säger alla helt lugnt: ”Nej, nu räcker det. Låt bli. Förstör inte denna unika natur.”

Till de tunga instanser som yttrat sig hör Världsnaturfonden/WWF, där ju kungen förresten är ordförande. De har förra året utnämnt Råstasjön till den mest skyddsvärda ännu ej skyddade naturplatsen i Stockholms län.

Granfalk – har aldrig kommenterat detta med ett ord.

Nyligen skrev man från WWF:s sida:

”Om politikerna, i de styrande partierna i Solna, menar allvar med att skydda biologisk mångfald i kommunen är det inte seriöst att bygga i Råstasjöns strandskyddade område. Lika illa är det att föreslå naturreservat bara för en del av sjön. WWF uppmanar Solnas politiska ledning att ta sitt ansvar. Sveriges natur behöver och förtjänar ett bättre skydd!”

Att bygga vid Råstasjön går följaktligen emot själva tanken på naturskydd. Det är oseriöst och omodernt att förstöra natur genom att bygga vid Råstasjön.

Det är inte seriöst att inte tänka på kommande generationers tillgång till gröna områden. Det är omodernt att bara tala om pengar, när saken egentligen handlar om unik natur. Den tiden är förbi när vi kan bebygga och offra en till synes oändlig natur, överallt, varsomhelst. Och allra minst i storsstadsregioner som vår.

Modernt är däremot att bevara gröna lungor i stadsområdena. De politiker som agerar på annat sätt, som Pehr Granfalk, är efter sin tid. Deras politik hör inte alls ihop med den tid vi lever i, kan man säga.

Vi, som är moderna, har däremot både folket och sakkunskapen på vår sida. Och vi vill inte ha deras ”sköna nya värld” – eller snarare gamla – där det inte finns en grön plätt så långt ögat når. Där inga fåglar hörs.

Vilka intressen är det då Allianspolitikerna företräder, om de inte företräder sina egna väljare? Jo, byggbolagens. Det är byggbolagen som de låter styra i Solna kommun. Men dem har vi inte röstat på. PEAB har inte ställt upp i något val här.

Det saknas mandat från både invånarna, expertisen och Sveriges centrala naturskyddsorganisationer att bygga något alls mer vid Råstasjön. Tvärtom påpekar vi alla vikten av att skydda naturen runt hela sjön. Både av naturvårdsskäl och rekreations- och motionsskäl.

Det finns tyvärr en undertext, ett underliggande budskap i Pehr Granfalks tal om att de som säger nej till att bygga ”skriker”. Det han egentligen vill säga är: ”Håll tyst. Håll käften. Här bestämmer jag.”

Men det kommer vi inte att göra. Vi tänker inte vara tysta alls.

Det som utmärker Pehr Granfalk själv är faktiskt däremot tystnaden och osynligheten. Man skulle kunna tala om ”Pehr Granfalks samlade tystnad”. Han kanske alltid vill fortsätta verka i det fördolda?

Det kommer vi inte att låta honom göra.

Det blir ett historiskt beslut i kväll. En ännu större del av området närmast sjön kommer att, om Alliansen får som de vill, förvandlas till en byggarbetsplats för åratal framåt. Unik natur kan förstöras oåterkalleligt, och konsekvenserna drabba in mot det område som utmålats som skyddat – om vi inte lyckas stoppa det.

De kommunfullmäktigeledamöter i Solna som nu ikväll härinne röstar för den nya byggplanen förlorar all fortsatt trovärdighet som naturskyddare.

Men vad de än genomför i form av naturförstörelse kommer vi att på alla upptänkliga sätt uppmärksamma det. Gör de något olagligt, och det har de redan gjort, så kommer vi att anmäla det – till polisen och åklagarmyndigheten.

Och vi kommer att överklaga deras byggbeslut och föra saken vidare till miljödomstolarna.

Och kanske bör vi nu också, för Råstasjöns skull, höja rösten en aning?

IMG_1933

Foto: Maria Thiessen