När svaren uteblir ökar det demokratiska underskottet – #RäddaRåstasjön

Ann Bell, Nätverket Rädda Råstasjön, tal på demonstrationen utanför Solna Stadshus 16/6:
Hej och välkomna! Mitt namn är Ann Bell och jag är en av många som engagerat mig i nätverket… Rädda Råstasjön.
Ni som är här vet förmodligen att snart 20 000 människor skrivit på listan som kräver stopp för all vidare bebyggelse vid sjön. Ni vet kanske också att opinionsinstitutet Novus i februari gick ut och frågade solnaborna  vad de tyckte om byggen vid Råstasjön – över 70 % var helt emot; t o m de moderata väljarna var negativa; där var siffran 60%
Är det då inte märklig att den styrande alliansen framhärdar, att de idag tänker rösta igenom ett bygge som en majoritet inte alls vill ha? Ett bygge, som sakkunskapen på alla grunder dömer ut.
Det är nämligen så att man avser bygga på strandskyddat område. Marken är sank och vattenrik och hem för alla de insekter som fåglar och fladdermöss behöver. Dikar man ut och bygger där så skadas naturen oåterkallerligt. Fåglarna flyttar – och det enda som återstår av Näktergal och Vattenrall, blir små skyltar. Vad menar jag då? Jo, kvartersnamnen på det tänkta bygget får dessa namn. Vilken infernalisk ironi – de blir kvar, men bara som namn på skyltar.
Denna mark är också en gammal soptipp. Ett eventuellt bygge blir svårt och dyrt – vilken förälder eller förskola skickar ut barnen att leka här? SJ har dumpat avfall, liksom Karolinska sjukhuset. Någon undersökning av området har aldrig gjorts! Rätt olämpligt alltså.
Sen är det detta med skrattmåskolonin. För tillfälliga besökare är deras skriande inte besvärande – rätt trevligt faktiskt. Men att bo granne med fåglarna är inte lätt. De skriar och de skiter. Att sitta på en balkong kan man bara göra om den är inglasad.
I kommuner där man tillåtit bostadsbyggen vid måskolonier har stridigheter pågått i åratal. Det vore väl dumt att bädda för utdragna fågelkrig?
Soptipp och måskoloni alltså. En kraftig opinion som inte vill se några byggen.
Världsnaturfonden, som utsåg Råstasjön till Stockholms läns mest skyddsvärda plats – ja, den vädjar nu igen i maj till de styrande: bygg inte vid Råstasjön, dess naturvärden går förlorade! Naturskyddsföreningar, ornitologiska föreningar, hembygdsföreningen -alla vädjar.
Så varför framhärdar de styrande?
Vi har fått höra att vi är ett gatans parlament. Att vi ska vara glada över att få gå till val vart fjärde år – dessemellan ska vi helst vara tysta. Men, och jag citerar författaren Torbjörn Elensky i dagens SvD
”Verklig demokrati kräver dock ett reellt och kontinuerligt medborgerligt engagemang”
Det har nätverket och alla dess sympatisörer visat nu under lång tid. Vi har samlat namn, resonerat med flanörer vid sjön, skrivit till de folkvalda, inbjudit till samtal med de styrande, presenterat föredragshållare och haft en välbesökt hearing i stadshuset. Det mesta har skett på vårt initiativ.
När svaren på varför man envisas med att vilja bygga uteblir ökar det demokratiska underskottet. Och en och annan undrar om här finns en annan, en dold agenda. Vem styr egentligen i Solna blir tyvärr en naturlig fråga.”
ann_bell_tal
(Foto: Sophie Woolley)

En tanke kring ”När svaren uteblir ökar det demokratiska underskottet – #RäddaRåstasjön

 1. Ingela Runsten

  Ann Bell! Ett riktigt bra tal! Härligt att det finns människor i nätverket som är så engagerade och jobbar ihärdigt på även i motgång. Det finns så många duktiga och engagerade människor i nätverket Rädda Råstasjön som tur är!
  36 personer är för bygget och över 20000 som är emot! Inte kan alla dessa ha
  fel! Det är Anders Ekengren plus 35 till som inte tog till sig vädjan från WWF ,
  Nätverket Rädda Råstasjön och många andra!
  Men kampen går vidare! Namnlistan just nu 19930. Ytterligare 70 namn och namnunderskrifterna har nått 20000. Pärlan Råstasjön har många anhängare och de blir fler hela tiden.

Kommentarer är stängda.