14 juli sista dag att överklaga byggbeslutet #RäddaRåstasjön

I morgon måndag 14 juli, är sista dag för överklagande av beslutet att anta detaljplanen för del av Arenastaden. Eftersom midsommarhelgen låg inom överklagandetiden och helgdagar inte räknas in i den så blir måndag sista dag för ett överklagande.

Den som tidigare har yttrat sig över detaljplanen under samrådstiden eller under granskningstiden, kan överklaga.

Posta senast kl. 13 idag söndag eller lämna in till stadshuset senast imorgon måndag de 14 juli. Har du möjlighet att skanna in ett undertecknat överklagande går det bra att mejla in senast i morgon.