Sveriges friluftskommun 2014 – inte Solna direkt #RäddaRåstasjön

Naturvårdsverket har undersökt vad Sveriges kommuner gör för sina medborgare så de har ett bra lokalt friluftsliv. Solna utmärker sig genom att komma bland de absolut sista. Det blir allt mer klart att Alliansen mest tänker på företag och att bygga, bygga men väsentligt mindre på de personer som bor i kommunen.

Sveriges friluftskommun 2014 är Leksand, Söderhamn och Örebro kommuner. Härryda kommun får ett hedersomnämnande som Årets förbättrare. Utmärkelsen baserar sig på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.

Läs rapporten här