Länsstyrelsen börjar handlägga överklagande #RäddaRåstasjön

Då har det kommit ett brev från Länsstyrelsen angående detaljplanen för Arenastaden som Alliansen trumfade igenom för ett tag sedan. Av brevet framgår det att det kan bli frågan om förenklad delgivning – kan det möjligen bero på att det är många som överklagat. Detta betyder att det är den som överklagat som måste vara på sin vakt så man inte missar något.

Vidare, notera sista punkten att man ska anmäla om man inte kommer vara tillgänglig under en tvåveckorsperiod – så om du är en av dem som överklagat och ska åka på en längre ferie, meddela Länsstyrelsen det så måste de delge dig på annat sätt.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Världsnaturfonden WWF överklagat byggbeslutet. Du kan läsa deras överklagande här.

Nedan ser du brevet från Länsstyrelsen

2014-07-18 Länsstyrelesen