Moderaterna verkar inte förstå vad tillfällig betyder #RäddaRåstasjön

Sveriges Radio har intervjuat moderaterna och socialdemokraterna angående byggplanerna och exploateringen inom strandskyddat område vid Råstasjön. Moderaternas gruppledare Per Granfalk hänvisar till att området vid Råstasjön som alliansen vill bebygga är ” ianspråktaget”.

För tillfället, ja möjligen. Men betongstationen och parkeringsplatsen som han hänvisar till, har endast tillfällig strandskyddsdispens. I de tillfälliga dispenserna framförs att strandskyddet ska ses på lång sikt och därför har man kunnat ge en tillfällig dispens för betongstation och parkeringsplats inom strandskyddat område. Men det innebär att områdena ska återställas då de tillfälliga dispenserna går ut. Och därmed tar inte strandskyddet stryk mer än i ett kort perspektiv.

Alltså, områdena som idag har lägre värden för friluftsliv och biologisk mångfald på grund av den tillfälliga betongstationen och den tillfälliga parkeringen, kommer att återfå de högre värden som funnits tidigare, och kommer återigen till fullo bidra till betydelsen för strandskyddets syften framöver.  Därför kan inte Råstasjöns strandskyddade områden i öster och nordost exploateras såsom Granfalk påstår.

Granfalk undviker också att nämna området där byggbodarna nu står. Byggbodarna har också en tillfällig dispens. Här har många träd tagits bort och två olagliga vägar har anlagts. Mycken grönska har strukit med. Självklart ska detta återställas då strandskyddsdispensen är tillfällig. Strandskyddet ska som nämnts ses på lång sikt men vi vet att alliansen planerar steg för steg utan att se till helheten. Vi i nätverket är tacksamma för att det finns en lagstiftning som styr upp sådant missbruk av medborgerliga intressen. För övrigt kan nämnas att en förlängning av nämnda dispenser är överklagade och ligger för avgörande hos mark- och miljödomstolen.

Ann Bell för Nätverket Rädda Råstasjön