Fågelinfluensa vid Råstasjön

Som meddelats på Solna stads hemsida så grasserar fågelinfluensa vid Råstasjön. Skrattmåskolonin som håller till på den lilla holmen på östra sidan av sjön har drabbats, smitta har även observerats hos fiskmås och trut.

Det har under senare tid framkommit att smittan även kan drabba däggdjur, som till exempel räv. Därför är det av högsta vikt att hundägare respekterar kopplingstvånget i Råstasjöns naturreservat och inte låter sina hundar gå fram och nosa på döda eller sjuka fåglar!

Nu råder en underbar tid vid Råstasjön med massor av vårtecken. Det går bra att röra sig runt sjön som vanligt om man bara undviker närkontakt med de döda fåglarna. Det anses vara låg risk för att viruset ska spridas till människor, men detta kan ändras över tid och det är alltså rekommenderat att iaktta försiktighet.

Statens veterinärmedicinska anstalt vid Råstasjön

Idag har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjort sitt tredje besök vid Råstasjön för att samla in döda fåglar och skicka dem på obduktion.

De är mycket oroliga för vad det kan vara, och rekommenderar å det starkaste att alla håller sig borta från de sjuka och döda fåglarna. Gäller även hundar som absolut inte ska springa fram till dem. Så nu ytterligare ett skäl till att hålla hundarna kopplade.

Enligt SVA kan det troligen vara fågelinfluensa, men de väntar på obduktionsrapporter.

Lokaltidningen Mitt i Solna rapporterar om händelserna 50 måsar döda i misstänkt fågelinfluensa | Mitt i

Vad händer vid Råstasjön?

Sedan i höstas har vattennivån varit minst två decimeter högre än normalt som ett resultat av att Solna valt att bygga om utloppet till ett porlande naturlikt utlopp. Vi har dock inte sett skymten av några fiskar som rör sig mellan sjöarna, det finns nog inte vatten nog för att ta sig upp för dem.

Vi noterar vidare att det samlas vatten efter bron vid utloppet, och det rinner mycket dåligt.

Vi kan även se vid bron vid utloppet att det samlas mycket skräp som inte vill rinna vidare.

På något sätt verkar som om vattenflödet är stört genom sjön. För även vid inloppet i nordvästra hörnet svämmar det över. Beror troligen på att Råstasjöns vattennivå är för hög, då det är väldigt liten lutning mellan inlopp – Råstasjön – Brunnsviken.

Här brukar det normalt vara en liten bäck som rinner in till Råstasjön, nu har det bildats ett litet deltaområde. I detta syns det tydligt att det är någon form av olja som flyter, kommer den möjligen från SLs bussgarage, de har ju tidigare haft problem med utsläpp och Sundbyberg har ålagt dem att ordna till det.

Här ser vi den skövlade västra sidan, undrar vilka fåglar som kommer häcka här? Enligt Solna tog man bort ”allt” för att inte rovfåglar skulle kunna sitta i de små träden och spana in fåglarna…….

Undrar om det allt detta som gör att sjön inte mår bra nu. En känd ornitolog skrev Tyvärr så är nog Råstasjön som den mest stadsnära fågelsjön dödsdömd som den hanteras.

Vi har sett döda måsar under våra vandringar vid sjön. De ligger vid strandkanten, till synes oskadda, och i det längsta hoppas man att fågeln ska röra på sig, men icke. Vore måsarna offer för rovfåglar så skulle blod och fjädrar skvallra om kamp på liv och död. Men de bara ligger där och då frågar man sig om vattnet är boven. Kan det höga vattenståndet betyda att ett naturligt flöde upphört – att vattnet blivit orent, kanske toxiskt?

Det är något mycket märkligt med måsarna. De lägger sig på vattnet eller marken och ser ut som de inte kan röra sig. Syns att de lever men efter ett tag dör de. Nästan som något förlamar dem först innan de dör. Måste vara plågsamt.

Vi har talat med ansvariga politiker om detta i förra veckan och de har sagt att de ska undersöka det och återkomma. Låt oss hoppas att det initieras åtgärder snarast, inkluderande undersökning om varför måsarna dör. Vi får verkligen hoppas att det går att återställa det som blivit snett.

Solna kommenterar det höga vattenståndet

Vi skrev i går om det konstant höga vattenståndet i Råstasjön, som legat på 20 cm över det normala sedan det nya porlande naturlika utloppet byggdes.

Rädda Råstasjön frågade Solna om vad de tycker om det och fick ett intressant svar. De menar att det är bra, bland annat för fåglarna som ska häcka i vassen på den västra och nordvästra sidan. Det är bara ett litet problem, vassen och all skyddande småvegetation är effektivt borttaget av Solnas entreprenör. Något som Solna tidigare erkänt att ”vi tog nog bort lite för mycket”.

Nu förväntar vi att Tekniska förvaltningen justerar vattennivån till det normala, det nya utloppet tillåter ju ingen reglering utan den är fast på denna höga nivå. Inte högre vår och höst som Solna svarar.

Och här ser vi de avverkade småträden som tidigare skyddade de häckande fåglarna.

Så här skriver Solna i sitt svar:

För Råstasjöns olika ekologiska system är det mycket fördelaktigt med
högt vattenstånd på våren och hösten. Att det står vatten i alkärren och övriga
kärr norr och nordväst om sjön och på fuktängen i väster är alltså ekologiskt
sett bra, både för fågelliv och andra djur samt växter. Många tidigare år har
det istället varit för låga vattennivåer under våren.

Nuvarande vattenstånd är inte så högt att det skulle hindra
fågelhäckningar på vassön eller i övriga vassområden, enligt min bedömning.
Tekniska förvaltningen har vattennivåerna under observation. Det kan komma att
bli aktuellt med en liten nedjustering av vattennivån.

Rent fysikaliskt fungerar det så att åbädden som har byggts upp kommer
att sjunka ihop lite med tiden (sätta sig). Det kommer att ge sjunkande
vattennivåer jämfört med nu. Eftersom sättningen tar tid kan det bli aktuellt
med en åtgärd.

Som kuriosa kan nämnas att Solna avropat att entreprenören ska reglera dammluckan två gånger under året – en dammlucka som togs bort i höstas då det porlande naturlika utloppet byggdes.

Hur blir det med vattennivån i Råstasjön?

Redan då det porlande naturliknande utloppet stod kvar påpekade vi för projektet och Solna stad att den nya vattennivån var väsentligt högre än vad den varit med det gamla utloppet. Svaret vi fick då var att de ska vänta några år till dess att utloppet har stabiliserat sig innan de eventuellt kommer göra något.

Vi ser nu att nivån fortfarande är två decimeter högre än normalt, och det ser ut att bland annat ha en förödande effekt på den lilla vassön där skrattmåsarna brukar hålla till. Stora delar av den ligger under vatten. Kommer Solna åtgärda detta, eller är deras avsikt att väsentligt minska antalet häckande fåglar?

Detta tillsammans med den kraftiga avverkningen av sly och småträd på den nordvästra sidan hotar Råstasjön som fågelsjö – är det det som Solna vill?

Rädda Råstasjön förutsätter att det nu tas krafttag för att justera vattennivån, genom att den nya tröskeln vid utloppet sänks. Vi har dokumenterat vattennivån under tre år och den har aldrig varit konstant så här hög i samband med att fåglarna ska börja häcka.

Avlutar med några bilder på hur vi, och fåglarna, vill att skrattmåsön ska se ut vid den här tiden på året.

Vad händer med skogen på Norra sidan

Vi har ju flera gånger tagit upp de projekt som Solna vill genomföra och baseras på de skötselregler som antogs i samband med att reservatet beslutades av kommunfullmäktige i december 2017.

Hittills har vi haft svårt att komma i kontakt med Solna och få gehör för våra synpunkter, vilket lett till att vi fått överklaga besluten. Detta är frustrerande för alla inblandade då tiden för genomförande drar ut på tiden och det är risk att reservatet hamnar i limbo.

Allt detta ser nu ut att ha vänt, troligen tack vara att vi har fått ett nytt styre i Solna från årsskiftet. Idag var det en informell träff i området där utöver Rädda Råstasjön även Naturskyddsföreningen deltog. Men absolut viktigast var att Solna ställde upp mangrant med representanter från såväl tekniska som miljöförvaltningarna och deras respektive kommunalråd.

Diskussionerna idag rörde i första hand nersågningen av träd i området och Solna lovade att justera planerna och återkomma till föreningarna för att få in synpunkter och komma överens om vägen framåt – innan beslut tas.

Rädda Råstasjön är mycket positiva till denna förändring av Solnas inställning, och nu räknar vi med att arbeta gemensamt framåt. Lägger med lite bilder från våra två timmar i skogen.

Rädda Råstasjön – 10 år i naturens tjänst

För tio år sedan, den 22 januari 2013, hade Solna stad ett informationsmöte i Friends Arena där deras planer på att bygga 1800 lägenheter runt Råstasjön presenterades. Det var ett mycket välbesökt informationsmöte som blev startskottet till arbetet med att Rädda Råstasjön.

Välbesökt informationsmöte – men politikerna höll sig undan

Arbetet forskred och resulterade bland annat i att en av grundarna till Rädda Råstasjön, Henrik Persson, fick priset som Årets Miljöhjälte av WWF och fick mota priset av Kungen.

Det tog fem år av hårt arbete, och fem år senare invigdes naturreservatet. Samma år, 2018, hade Solna en omröstning om vilka naturområden som vi Solnabor uppskattade mest…..

Bild från Solna stads Facebook

Vi kommer fortsätta att kämpa för Solnas natur och kultur.

Solna vill hugga ner ett stort antal träd

Då har Tekniska förvaltningen ansökt, och fått tillstånd av Miljönämnden, att hugga ner och stympa ett stort antal träd på norra sidan av Råstasjön, för att rädda tallarna. Ni har nog sett de rödmarkeringar som finns på träden som är i fara.

I stället för att se till helheten i naturreservatet och även tänka på fågellivet vill man återskapa det landskap som fanns för snart 200 år sedan.

Vi skrev om detta i september, och nu har alltså staden gått vidare, något som Rädda Råstasjön har överklagat. Nu får vi se hur först Länsstyrelsen ställer sig till det tänkta arbetet.

Tänk om Solna kunde återställa den mark i reservatet som förstördes i samband med att byggbodarna stod på östra stranden i stället för att rasera det känsliga området på norra sidan av sjön.

Utdrag från ansökan

Gott nytt 2023 från Rädda Råstasjön

Vi har nu ett nytt år framför oss och med det ett nytt styre i Solna. Vi hoppas mycket på att det kommer att ta större hänsyn till våra grönområden, och att Råstasjön får den uppskattning som den förtjänar.

Som synes av det snart 40-åriga klippen från Stockholmstidningen naturvänner kämpat för att bevara naturen i många år, och Rädda Råstasjön har varit aktiva i tio år.

I juletider

Hägerkolonin parkerar som vanligt vid det sydvästra hörnet av Råstasjön. Under december har de hungrigt väntat på att leveransen av fisk ska sätta igång.

De väntar…

…och väntar!

Plötsligt händer det, någon vecka innan jul kommer äntligen fiskleveransen från Skansen! Det måste kännas som rena julafton för hägrarna!

Med dessa rader vill nätverket Rädda Råstasjön passa på att önska alla läsare av denna blogg god jul och gott nytt år!