Utloppet byggs om – vad betyder arbetet

För snart fyra år sedan presenterades ett förslag från Solna att bygga om utloppet från Råstasjön. I stället för det som varit på plats i snart hundra år ska ett öppet porlande utlopp byggas. Det görs för att fiskar ska kunna vandra fritt från Brunnsviken till Råstasjön. Man tror på detta sätt att det ska bli färre småfisk då det kommer abborre och gädda till vår sjö för att fortplanta sig och äta.

Man kan ju fråga sig hur dessa fiskar ska välja att simma in i en svart kulvert på nästan en kilometer, men det är en annan fråga. Sedan är ju småfisken rätt så viktig för Råstasjöns nuvarande innevånare – fiskätande fåglar. Men detta har inte Solna tittat på konsekvenserna av.

I samband med att projektet inleddes var det ett samrådsmöte i fullmäktigesalen. Solna presenterade då sitt förslag, ja det var naturligtvis en konsult som presenterade. Under detta möte framfördes det vikten av att göra detta, och att det skulle vara ett begränsat område som skulle användas runt utloppet. I princip området mellan gångvägen – i folkmun kallad Nisses stig och ner till utloppet. Det skulle vara mycket begränsat med upplag inom reservatet för att inte förstöra.

Det hela gick sedan till en ansökan om att få en vattendom, och detta hanterades av Mark- och Miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Domstolsförhandlingar hölls i stadshuset och det var syn på plats vid Råstasjön.

Beslutet av domstolen, baserat på det material som Solna kom in med och de synpunkter som bland annat Rädda Råstasjön hade under domstolsprocessen ledde till att Solna fick tillstånd att bygga om utloppet.

Men nu då upphandlingen av entreprenaden för att göra arbetet presenterades har vi noterat att specifikationerna inte är i enlighet med domslutet. Under samrådsprocessen och förhandlingarna i domstolen så framförde Solna hela tiden att störningen på naturreservatet skulle bli minimalt och att upplag mm skulle vara utanför reservatet. Detta finns även med i domslutet som kan laddas ner.

Trots detta så visar kartunderlaget på att upplaget ska vara inne i reservatet. Och det ska tom köras in byggbodar till området där PEAB hade sina byggbodar då arenan byggdes. Att på detta sätt flagrant låta bli att följa domen, och utsätta det sköra reservatet för ytterligare förstörelse är obegripligt.

Sammantaget kan vi notera att Råstasjön på intet sätt är räddad – Kampen måste gå vidare för att Rädda Råstasjön.

Området för upplaget – inom reservatet trots utfästelser det inte skulle vara så

Råstasjöns naturreservat – vad vill Solna med det?

I december 2017 fattade Solnas kommunfullmäktige beslut om att bilda Råstasjöns naturreservat, och det invigdes under pompa och ståt den 16 juni 2018 av kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (m). Han sa att han var glad att kommunen kommit i mål med reservatet och att det skulle bli ett vasst reservat.

Var det han sa verkligen sanningen, ville han ha ett naturreservat? Var det inte hans parti som lade Råstasjön i pant för att de stora byggbolagen skulle kunna exploatera vår gemensamma natur. De ville ju bygga 1800 lägenheter på stränderna till sjön. Men då detta presenterades tidigt 2012 vågade inte politikerna vara närvarande, utan de skickade fram tjänstemännen. Tjänstemän som egentligen visste att förslaget inte skulle kunna genomföras.

Förslaget bantades till 800 lägenheter och allt skulle genomföras. Det var vissa partier i styret som började tala om att det skulle inrättas ett naturreservat – efter det att tillräckligt många hus byggts på stränderna. Vissa politiker kallade sig för reservatets pappa när det väl kom till, för att de hade talat om ett reservat i spillrorna av det som skulle vara kvar när det det byggts klart.

Nu har vi ett reservat, och det sköts inte på ett bra sätt. Södra sidan ska parkifieras och allt görs för att ta bort natur. Ansvariga i Solna väljer att blunda för naturen. Ett exempel i närtiden är den kalhuggning på 400 kvm som skett nedanför Sjövägen 20 – Tandhälsan. Det sägs från kommunens sida att det görs för att friställa den ek som står i det nordöstra hörnet av Tandhälsans tomt. 400 kvm norr om eken, i naturreservatet?

Samtidigt som detta sker fattas det beslut om att ta ner en stor pil vid entrén till reservatet – där odlingslådorna finns. Den hotar de som rör sig i området och ska bara tas ned. Väl nere så ser stammen inte alls ut att vara angripen. Och det ligger även en fågelholk med krossade ägg kvar på platsen. Men pilen den är bortforslad, trots att alla riskträd som tas ned ska sparas i reservatet som faunadepå (för alla småkryp att leva i). Detta liknar det som skedde för ett par år sedan då en annan pil togs ned, trots att det fanns en mistel i den.

Hur kan dessa arbeten ske i slutet av april då djuren ska vara i fred för att de ruvar och har ungar? Arbeten som enligt Solna är uppstartsarbeten för reservatet. Well…det invigdes för fyra år sedan, och Solna har fortfarande inte återställt naturen efter det att de tillät PEAB ställa upp byggbodar inom strandskyddat område som nu är en del av naturreservatet.

Sedan har vi norra sidan av sjön. Den som tom Solna glömde. Här finns det riskträd, men de hanteras inte. Det finns också en stor yta där det var en betongstation en gång i tiden då Friends Arena byggdes. Här tillåts det läggas upp skräp och byggavfall från Peab och Fabege. Men trots anmälan gör Solna inget åt saken. Ska vi se norra sidan som en förlorad del? Kom igen nu Miljöförvaltningen – varför inte ta tag i det. Det finns ju fickor efter Råsta Strandväg som Fabege ser som sina, de har tom satt upp skyltar om kameraövervakning. Detta på delar som ligger inom naturreservatet. Har de tillstånd för denna övervakning, och varför övervakar de naturreservatet. Är det för att det är bekvämt att dumpa byggavfall här?

Nedan kommer ett antal bilder – de talar för sig själva. Och ni som representerar de styrande i Solna – Skämmes!

Det är dags att Rädda Råstasjön igen, rädda området från Solnas vandaler.

Ett av flera ägg som Solna krossat då de tar ned träd utan urskiljning

Ska naturreservatet bli park?

Sommaren 2021, mycket grönt

Efter mycket arbete, så väl juridiskt som opinionsmässigt fick vi äntligen ett naturreservat runt Råstasjön. Som de flesta vet invigdes det sommaren 2018. Sedan dess har det inte hänt så mycket då det tex gäller återställande av marken på östra sidan där byggbodarna stod.

Men det händer en hel del på södra sidan, mot Sjövägen. På bilden ovan visas den ljuvliga grönska som var sommaren 2021. I just denna slänt så växer det al, pil, lönn, ek och bok, hägg, ask, fågelbärsträd, knäckepil, fläder och alm. Alla dessa skapar tillsammans med undervegetationen ett bra område för födosök och skydd för de mindre fåglarna.

Döm om vår förvåning när vi nu ser en helt annan vy – renskalat utan tanke på att det är ett naturreservat. Är det verkligen detta som vi ska behöva vänja oss vid?

Då all nedtagning av träd vid Råstasjön ska ha dispens, vilket vi inte kan se att det finns i detta, så har vi anmält detta till kommunen.

En januaridag vid Råstasjön

Det är trettondag och solen skiner över Råstasjön, det är några grader kallt och ett tunt snötäcke på marken. En vackrare vinterdag är svårt att föreställa sig. Runt sjön är det liv och rörelse, den traditionella fågelvandringen går av stapeln med Hasse Ivarsson som kunnig och engagerad guide.

I vassen på norra sidan av sjön lurar en vattenrall, vilket drar till sig intresse från besökare.

På isen rör sig också en ensam skridskoåkare, här med höghusen i Arenastaden som bakgrund.

Hägrarna flockar sig som vanligt i det sydvästra hörnet av sjön, när en bil fullastad med fisk dyker upp är de inte sena att ta för sig av det som bjuds.

Det verkar smaka gott med en liten fisk.

Den nya matningsplatsen vid den västra sidan av Råstasjön är populär bland blåmesarna.

Snart är det sex år sedan Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för Arenastaden och ett naturreservat vid sjön kunde invigas ett par år senare. Vi Solnabor får vara glada över detta område med dess unika djurliv, men vi får också hoppas på och även sätta press på att reservatet sköts på bästa möjliga sätt!

Foto: Maria Thiessen

Rädda Råstasjön är med och räddar Överjärva

Rädda Råstasjön har varit ett begrepp i Solna sedan 2012 då planerna på att bygga 1800 lägenheter på stränderna vid Råstasjön presenterades. Sedan dess har vi varit med om att stoppa det bygget och få till ett naturreservat i stället.

Men vi har noterat att det behövs folkligt uppror på flera håll, som rivningen av Tallbacka och rivningen av Överjärva ladugård mm. Vi har därför den senaste åren arbetat med att bli accepterade som kultur och naturförening av Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen. Det är vi sedan en tid tillbaka och var en av de föreningar som överklagat rivningsbeslutet av ladugården på Överjärva gård.

Vi kan nu arbeta över hela kommunen med att bevara natur och kultur, vilket vi även kommer att göra. Nu hoppas vi att kommunen tar sitt förnuft till fånga och låter bli att överklaga beslutet från Länsstyrelsen och i stället renoverar ladugården och låter hästarna vara kvar. Samtidigt som de ger fåren möjlighet att vara kvar genom att upplåta förrådsutrymme för dem.

Läs även vad Mitt i Solna skriver om den stoppade rivningen. Beslutet: Staden får inte riva ladugården (mitti.se)

Ladugården får stå kvar tills vidare

Då var det vinter igen med snö och kyla

Som brukligt denna tid på året så kan det vara kallt, riktigt kallt vilket gör att isarna fryser. Denna december är inget undantag, isen ligger nu på Råstasjön och fåglarna har det tufft. Men Solna har noll framförhållning så det är kris nu.

Trots att vintern kommer varje år så har Solna i år återigen misslyckats med att få igång omrörarna så att vakar finns för fåglarna. Den stora mitt på sjön fungerar dock och stoppar effektivt eventuell skridskoåkning.

Vidare så har Solna inte fått dispens från Jordbruksverket om att mata hägrarna med fisk, kan det vara för att de ansökte den 17:e november? Det är dags att ta reservatet på allvar och sköta de få underhållsuppgifter som finns. Återställa den mark som legat i träda sedan Peab fick tillåtelse att använda strandskyddat område för sina byggbodar. Det är länge sedan de flyttades nu.

Så här skriver Fågelguidning, som frekvent använder Råstasjön för sina utomhusaktiviteter, om ett besök till Råstasjön i helgen – är det denna reklam som Solna vill förmedla?

Klicka på bilden för att komma till Fågelguidning

Ett vasst naturreservat – vad har gått fel

Råstasjön är fantastisk, en oas mitt i stan. Den ger oss en möjlighet att komma ut i naturen vilket många utnyttjar. Och då man gör det kan man titta på de många fåglar som finns. För det är väl så här vi är vana att se bilder från Råstasjön.

Gräsänder betar på östra stranden, nedanför minigolfen

Det har nu gått ett halvdussin år sedan byggbodarna flyttades bort. Drygt tre sedan kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk invigde reservatet med pompa och ståt. Det skulle bli ett vasst reservat, men något verkar ha gått fel.

Marken där byggbodarna stod är som den lämnades av PEAB, ingenting har gjorts för att återställa den. Solna hade ju “glömt” att kräva återställning av marken då de gav dispens från strandskyddet till PEAB. Alla var ju så säkra på att det skulle byggas 1800 lägenheter vid sjön. Kan det vara för att Solna inte har pengar till arbetet att återställa.

Den 20 november var vi ute och tittade på de delar av reservatet som kallas för Zon 5 och ligger mot Evenemangsgatan och Råsta strandväg. Att området mot Evenemangsgatan inte är återställt är ju rätt så uppenbart, men det är skrämmande att se hur övriga delar av Zon 5 behandlats.

Vi anmälde det som finns i detta inlägg till Miljöförvaltningen och de var mycket snabba med att göra en inspektion baserat på vår information. Det har redan hänt saker – och det kommer nog hända mer som är positivt för naturreservatet.

Men låt oss ta en promenad runt halva sjön, men då inte på stigen runt sjön, utan vi gör en liten avvikelse och går på utsidan av reservatet från utloppet.

Nu några bilder vid utloppet inne på reservatet. Är det ett skräpupplag, eller kanske det går att göra lite trevligare?

Här har någon röjt upp – kommer det bli en parkering för besökare till arenan, eller blir det återskapande av naturen som var innan bygget startade. Detta är en del av naturreservatet.
Så praktiskt att man flyttat skräpet till kanten så det blir en stor grusyta
Det här är inte stenar som hör hemma i ett naturreservat – men i Solna verkar det gå bra.
Plast och avfall slängt bakom grushögar som tippats i reservatet
Undrar om det finns bygglov för detta upplag? Det kan inte vara så trevligt för de som köpt lägenheter för stora pengar att ha ett sopupplag utanför fönstret
Undrar vad en gammal dieseltank gör i ett naturreservat
Varför dumpar man grus och asfalt här? Bara för att man kan?
Vilken tur att det finns en papperskorg. Men varför lämna kravallstaket och en grov vajer. Måste varit besvärligt att ta med sig.
På Råsta strandväg dyker det upp en skylt om att det är bygginfart. Det konstiga med det är att det inte ska finnas något bygge till vänster. Det är nämligen naturreservatets område
Det visar sig vara en perfekt tipp för olika sorters byggavfall, och en stor mängd betongsuggor förvaras här.
De blåa säckarna och de gula kartongerna är tippade här under de senaste dagarna……..
…..vilket tydligt syns på de orörda kartongerna
Har svårt att se att detta ska vara i ett naturreservat – men det verkar gå bra i vårt “Vassa reservat”
Undrar varför det är reklam för Volvo i reservatet?
Det är det som kallas Zon 5 som vi dokumenterat. De flesta tänker då bara på området där byggbodarna stod, men det finns som ni ser även tre områden direkt efter Råsta strandväg som ingen verkar bry sig om

Vi har noterat att de styrande partierna (M, C, MP, L och KD) avsatt hela 1 miljon för att förbättra och utveckla våra naturreservat. Undrar vad de tänker göra med de pengarna. Kan vi hoppas att det kan användas till att få bort skräpet och restaurera de områden som vi kort dokumenterat här.

Man kan undra vad PEAB/Fabege har för hållhake på kommunen eftersom de verkar komma undan med konstigheter.

Vidare hoppas vi att kommunen ändrar sig rörande ladugården på Överjärva – renovera och spara den till eftervärlden.

Lägger upp kartan med reservatsgränserna som Solna tagit fram, hoppas ni kan orientera er.

Råstasjön – ett vasst naturreservat, eller?

För snart tio år sedan ville Solnas styrande bygga 1800 lägenheter på stränderna av Råstasjön, planer som skulle visa sig engagera solnaborna. För snart sex år sedan beslutade domstolen att riva upp planerna vilket resulterade i att ett Naturreservat bildades i december 2017.

Vi kommer nog alla ihåg de byggbodar som stod på östra sidan under tiden som Friends Arena byggdes. Då PEAB fick dispens för att sätta dem på strandskyddat område var Solna övertygade att det skulle byggas på platsen.

Här syns området tydligt som ska återställas efter byggbodarna. Det är inte mycket grönt kvar.

Vi väntar fortfarande på att Solna ska återställa marken där byggbodarna stod, gärna då i linje med det som ekologerna i Calluna skrivit i sin rapport. Deras förslag stämmer överens med de förslag som bland annat Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön kommit med. Men inget händer.

Sommaren 2020 kunde vi läsa om att allt var klart att bygga en reningsdamm på gräsmattan vid entrén till reservatet.  De utgrävda, giftiga, massorna skulle placeras i området på östra sidan, för att spara pengar på transporter. Där skulle det ordnas ängar och planteras träd.  Som ni kanske läst så stoppade Länsstyrelsen planerna då de inte ansåg att det är i enlighet med föreskrifterna, utfärdade av Solna, för naturreservatet att tippa förorenad jord inom reservatet.

Naturvänner har hela tiden varit emot reningsdammen, då den bara kommer rena 5 kg fosfor per år av de 2500 kg som tillförs Brunnsviken, dvs 0,2%. Dammen skulle göra stora ytor av Råstasjöns naturreservat skulle otillgängliga och flera mycket stora träd tas ned. En reningsdamm skulle troligen göra större nytta vid inloppet i nordvästra hörnet.

Gräsmattan med träden där reningsdammen skulle placeras.

Dammen fick i början av 2019 dispens från reservatsreglerna för att kunna byggas. En dispens stipulerar att arbetet med att bygga måste startas inom två år från det dispensen gavs – vilket inte har skett.

Det finns numera ingen dispens för att bygga dammen.

Vi uppmanar nu Solna att sköta sitt reservat, återställa marken på östra sidan samt återplantera träd och buskage så att småfåglarna kanske kommer tillbaka. Vårt erbjudande om att vara med i en referensgrupp för naturreservatet finns kvar.

Det skulle även vara trevligt om den sedan länge utlovade renoveringen av gångvägen runt sjön kunde göras så det går att gå torrskodd även efter lite regn.

Råstasjön förstärker sin ställning som fågelsjö

I vinter har vi sett vattenrallen igen för första gången på två år. Vi trodde den försvann i samband med värmen 2018, men nu är det hela tre stycken på norra sidan.

Det har även talats om att havsörnen visat sig, och de fångades i helgen av en råsundabo. Efter ha talat med ornitologisk expertis kan det tom vara så att de kanske letar efter ett träd att bosätta sig i. Det är ett sk adult par, där honan kan ha upp till 2,5 meter mellan vingspetsarna.

Råstasjön levererar, och tack Peter för att du delar bilden med oss.

Fotograf Peter Maripuu – – – – – Klicka på bilden om du vill se en större bild