Vad händer med Sjövägen?

Rädda Råstasjön har redan vid flera tillfällen skrivit om turerna runt Sjövägen, den genomfartsväg som transporterar bilar att köra runt tre fjärdedelar av Råstasjön, och som utgör en påtaglig barriär för människor och djur.  Vägen skulle enligt ett beslut i Stadsbyggnadsnämnden 2014 stängas av för allmän trafik, men beslutet revs upp av Tekniska nämnden efter valet. Polisen, som först varit skeptiska till en avstängning, vände och gick ut med ett ställningstagande kring att personbilstrafik skulle kunna tas bort på vägen. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/polisen-sjovagen-kan-stangas. Detta helt i linje med Solnas styrande dokument Fördjupad översiktsplan (2007) som fastslår att Sjövägen ska stängas:

”Rekreationsområdets koppling mot Lötsjöområdet i Sundbyberg kommer med en framtida avstängning av Sjövägen förbättras (s 18).”

”Möjligheten att låta Sjövägen vara framkomlig för dessa fordon (blåljustrafik) efter avstängningen vid Råstasjön kommer att utredas (s 23).”

”När Sjövägen stängs knyts Råstasjöns rekreationsområde bättre samman med Lötsjön. Planförslaget möjliggör även att en del av de miljöer i området som idag bedöms som otrygga omvandlas till tryggare miljöer (s 31).”

Under februari 2016 genomförde Tekniska förvaltningen en sk medborgardialog, där boende och andra fick tycka till om vägens utformning. I dialogen uppmanades Solnaborna att ta ställning till ett antal skisser.  Det de flesta medborgare som svarat på dialogen uttryckte var att vägen borde stängas av för att främja natur- och rekreationsvärden, och för att låta Råsta och Löt växa ihop till ett framtida rekreations- och naturområde över kommungränsen.

Eftersom vägen skulle vara uppgrävd och enkelriktad under våren med anledning av fjärrkyledragningen till Mall of Scandinavia var det nog många av oss som förväntade att Solna skulle passa på att genomföra åtminstone några av förslagen när arbeten med att återställa vägen ändå skulle göras. Detta hade sparat skattebetalarna pengar, och lett till att uppfylla intentionerna i FÖP. Tyvärr tycks detta inte bli verklighet. I slutet av juni beräknas arbetena vara klara och Tekniska förvaltningen meddelar att ”Ärendet avseende Sjövägens gestaltning är ännu under beredning”.

Vägen grävs upp, läggs igen och ska alltså grävas upp igen när ärendet är berett?

DSC_8722_DxO

2 tankar kring ”Vad händer med Sjövägen?

 1. Paul

  I och med den tillfälliga enkelriktningen av Sjövägen i samband med markarbetena har vi nu fått tydliga bevis för att vägen utan bekymmer kan stängas. Under fem månader har Sjövägen varit mycket lite använd för såväl allmänbiltrafiken som utryckningstrafiken. Och Råsta strandväg, som bekant byggdes för att ersätta Sjövägen, har haft mer än tillräcklig kapacitet för trafikförsörjningen.

  Måste instämma i att det är obegripligt varför alliansen i Solna, på tvärs mot sunt förnuft och folkvilja, till varje pris verkar vilja ha Sjövägen öppen. Det går helt enkelt inte att förstå!

 2. Gammal Råsundabo

  Tyvärr är det alldeles för lätt att förstå varför den styrande alliansen envisas med att hålla Sjövägen öppen. Man har inget intresse av grönområden eller av miljövänlig politik. Solna ligger på plats 284 (Sverige har 290 kommuner) på miljörankingslistan. Vi ska kanske också påminna oss att de styrande ville, som det hette i ursprungsplanerna: ”tillgängliggöra Råstasjöområdet” för de boende genom att bygga 1800 lägenheter vid sjön. Nu satte en mäktig folkopinion, med nätverket Rädda Råstasjön i spetsen, stopp för byggplanerna eftersom Mark och Miljööverdomstolen beviljade såväl Naturskyddsföreningen som Hyresgästföreningen rätten att överklaga. Domstolen följde sedan bara lagen om strandskydd och förbjöd staden att bygga. Fina grönområden blir nämligen inte ”tillgängliggjorda” genom att skövlas och bebyggas med höghus.
  I senaste Solnanytt, stadens egna propagandablad, talas om ”Ett steg närmare naturreservat runt Råstasjön”. Arbetet sägs ha ”pågått under en tid”. Vi får väl hålla tummarna eller hoppas på högre makter, ty intresset för miljöfrågor är mycket litet i Solnas borgerliga allians. Det märks tydligt vad gäller frågan om Sjövägen; beslut om stängning rivs upp och medborgardialogen ignoreras eftersom medborgarna uppenbarligen inte tyckte som de styrande.
  Solnanytt rapporterar också att ”cykeln ska prioriteras i Solna”. Det här är tyvärr också falskspel. Solnas cykelbanebudget är två miljoner, grannkommunen Sollentuna (betydligt fattigare) tycker sig ha råd med 40 miljoner! Det pratas och skryts alltför mycket och görs alldeles för litet. Nog är Solna ”årets superkommun” värd en verklig miljöpolitik?

Kommentarer är stängda.