Folkpartiet säger inte hela sanningen #RäddaRåstasjön

I denna veckas lokaltidning intervjuas de olika partierna om vad de anser vara kommunvalets viktigaste frågor. Flera säger att Råstasjön ska räddas, och det gör även Folkpartiet.

Folkpartiet glömmer dock en viktig sak – de vill skydda Råstasjön efter det att man byggt 700 lägenheter, till stor del på strandskyddat område vid östra Råstasjön. De närmsta husen kommer vara 60 meter från strandlinjen och bli 11 våningar höga. Gå ner och titta själva hur det kommer se ut. Allt grönt från golfbanan och norröver kommer försvinna och ersättas med hus. Det betyder att balansen i Råstasjöns miljö kommer skadas och flera djurarter kommer att försvinna – många av dem rödlistade.

Hur mycket är då 700 lägenheter, ja den nybyggda Filmstaden har 550 lägenheter som jämförelse.

Så Folkpartiet, ni borde skämmas för att ni försöker kapitalisera på opinionen att Rädda Råstasjön och värva röster i kommunvalet. Tänk också på att även om man förtidsröstat så kan man lägga sin röst på valdagen, och då blir det den som räknas.

Mitt_i_FP