Har Solnanytt tagit ställning? #RäddaRåstasjön

I septembers nummer av Solna kommuns informationsblad finns en artikel om Råstasjön. Där presenteras att detaljplanen är klar och att det ska utredas om det ska bli ett naturreservat vid Råstasjön.

Vi kan notera att detta material med stor sannolikhet är producerat av Alliansens PR-folk då det inte innehåller komplett information.

Artikeln hyllar att det är begränsat från 1800 till 700 lägenheter och för att rättfärdiga bygget har man intervjuat en Jacob 38 som bor i Filmstaden. Hans uttalande om att det känns viktigt att området som ska bebyggas. Undrar om Jacob visste om att det som planeras att byggas nere vid Råstasjön är fler än det antal lägenheter som finns i hans Filmstaden.

Det talas inget om att planen är överklagad och för närvarande stoppad av Länsstyrelsen då de anser att den inte är acceptabel. Vidare är det både organisationer och privatpersoner som överklagat.

På slutet nämns detta med naturreservat, men inte ett ord om att det blir ett reservat utan en stor del av den natur som idag är bostad för många av de rödlistade arterna.

Hela denna artikel känns som ett politiskt inlägg från Alliansen som använder en kommunal tidning för att föra fram sina synpunkter inför valet. Ska kommunens pengar användas till detta?

Solna_Nytt_om_Byggplanen

En tanke kring ”Har Solnanytt tagit ställning? #RäddaRåstasjön

  1. Eva Lockner

    I Solnanytt får Jacob 38 år representera allmänheten.

    Nätverket Rädda Råstasjön har 21 000 namnunderskrifter, många med e-postadress, på uppropet, som börjar:

    ”Vi undertecknare motsätter oss helt att de kvarvarande naturområdena vid Råstasjön förstörs genom byggnation.”

Kommentarer är stängda.