Solna Stad vill inte berätta sanningen

WWF är en respekterad organisation och i samband med sin höstsammankomst så delar de ut pris till miljökämpar. I är skedde detta den 16:e oktober då Solnabon Henrik Persson fick pris som årets miljöhjälte. Priset var för hans engagerade arbete i Nätverket Rädda Råstasjön som arbetar för att stoppa ytterligare bygge på Råstasjöns strand. WWF ser Nätverkets arbete som unikt och något som kan tjäna som föredöme för andra miljöorganisationer runt om i Sverige.

När Solna Stad presenterar detta på sin hemsida, så väljer man att helt bortse från varför Henrik fått priset, utan skrev en allmän text om att Råstasjön har en unik miljö.

Det kan vara svårt att bli profet i sin egen stad, men är det inte dags för Solnas informationsavdelning att komma in i matchen och börja beskriva saker som de faktiskt är, och inte bara gå efter vad politikerna vill ska komma fram.

Rädda Råstasjön påpekade detta, och fick nedanstående svar från Solnas ansvarige, vilket pekar på att man väljer att presentera en nyhet på felaktigt sätt. Det är förvånande att personer med bra utbildning verkar sakna en respekt för att informera Solnas medborgare på ett korrekt sätt.

Att texten sedan, som det uttrycks,” valde..att berätta något om samrådet”, verkar lika märkligt och verklighetsfrämmande det, när man betänker att ni inte med ett ord klargjorde att en överväldigande majoritet av dessa yttranden var negativa till all byggnation. Att folkopinionen inte varit med de styrande i denna fråga verkar uppenbart; 21 400 har skrivit på i protest och i kommunalvalet tappade Moderaterna 1/4 av sina mandat.

Vi begär inte att Solna ska skildra varje politisk tur i denna fråga, men det är en ynkedom att Solna inte kan tala sanning. Priset från WWF och kungen gick till en förkämpe i kampen för att rädda Råstasjön. Det borde en alldeles väldigt politiskt styrd informationsavdelning kunna tillstå. Som det nu är drar texten, som ju ska vara sann och informativ, ett löjes skimmer över en kommunikationsavdelning, som faktiskt avlönas av Solnas skattebetalare – inte vissa politiska intressen.

Här kommer brevet från Solna då vi påpekade felaktigheterna.

Hej Rädda Råstasjön,

Tack för era synpunkter, och för ert engagemang.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla vår kommunikation med solnaborna och andra med intresse av allt som händer i Solna, utifrån stadsperspektivet. Två gånger har WWF på olika sätt uppmärksammat Råstasjön och båda gångerna har vi skrivit om det på solna.se.

I den aktuella artikeln om WWFs utmärkelse valde vi att berätta något om det samråd som ägt rum. Självklart går det alltid att ha synpunkter på innehållet i det vi skriver.

Tack igen för era synpunkter.

Vänliga hälsningar,

Teo Zetterman

Pressansvarig

SOLNA STAD

Stadsledningsförvaltningen

Solna stadshus