Kommunstyrelsen kan fatta ett bra beslut för Solna 10 november

På måndag 10 november kommer nästa steg i historien om Alliansens planer på att betonglägga  Råstasjöns stränder.

Om man tittar på historien hittills så verkar det vara lite si och så med planering, att göra saker i rätt ordning och förankring i verkligheten. Med tanke på de stora avgångar av personal som varit från byggnadskontoret så kanske det inte är så förvånande.

Som ni kommer ihåg började det med en plan för 1800 lägenheter, ett förslag gjort på politikernas initiativ helt i linje med vad PEAB önskade. Det blev naturligtvis snabbt en opinion mot detta förslag, och våra Allianspolitiker fick kalla fötter, liksom troligen kritik från länsstyrelsen. Förslaget drogs tillbaka och det skulle komma ett reviderat förslag.

Vi ska också notera nu att det finns  byggbodar med tillfälliga dispenser, som har reducerat levnadsmiljön och gjort att antalet häckande fåglar minskat. Vi ska även tänka på att andra anläggningar  i området, som t.ex. Nisses Stig – utan bygglov och strandskyddsdispens – även påverkat naturen negativt.

Den 16 juni antog fullmäktige planen som innebär 700 lägenheter på den nordöstra stranden av Råstasjön, där en stor del av dessa hus kommer vara på strandskyddat område och även påverka närliggande områden negativt. Vidare var det tidigare soptipp runt hela denna del av området, en soptipp där bland annat Karolinska Institutet tippat sitt avfall, och på den norra sidan har SJ dumpat sitt avfall.

Planen som fullmäktige antog har överklagats av drygt 60 intressenter, bland annat Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och flera privatpersoner. Vad som är mer uppseendeväckande är att Länsstyrelsen på eget initiativ beslöt sig för att stoppa planen tills vidare och begära in mer information från Solna. Länsstyrelsen anser helt enkelt inte att planen är nog sakligt gjord, varför de ifrågasätter byggnationen.

Efter sommaren har det varit korrespondens mellan Länsstyrelsen och Solna kommun, där Solnas tjänstemän försvarar byggplanerna. Men man ska kanske fråga sig hur fristående våra tjänstemän är, kan det vara så att de är så hårt kopplade till alliansen att de har svårt att skilja på det bästa för medborgarna och det bästa för PEAB och alliansen? Och att vissa tjänstemän har slutat för att man vet med sig att detta inte är rätt sätt att arbeta på?

Solnas stadsbyggnadsdirektör Kristin Andersson skrev brev till Länsstyrelsen redan 10 september, där hon:

 • Tonar ner naturvärdena i öst och nordöst vid sjön
 • Kallar Råstasjöns utflöde mot Arenan ”ett dike”
 • Förringar medborgarnas behov av ett tillräckligt stort friluftsområde
 • Begär att Länsstyrelsen ska godkänna byggplanen

Mycket av beskrivningen stadsbyggnadsdirektör Andersson gör här är helt felaktig. I själva verket är området vid ”diket” en helhet som kan göras än mer naturskön och rik. Så har det varit, särskilt innan den olagliga Nisses stig byggdes, en mängd byggbodar sattes dit och utan parkeringen nedanför betongstationen, då var området mycket grönt, se flygfoto nedan. Det utgör ett litet ekosystem, betydelsefullt för helheten runt Råstasjön. Det kan tyckas upprörande okunnigt att stadsbyggnadskontoret kallar området ”ett dike”. Men även diken dvs. som här, en gammal åfåra, är betydelsefull.  Läs mer om betydelsen av vattendrag, det kan vara diken och det kan vara åar. Se länken nedan.

Nu på måndag den 10 november, ska Kommunstyrelsen diskutera vilket svar Solna ska skicka till Länsstyrelsen. Låt oss hoppas att våra folkvalda har tagit intryck av medborgarnas betyg som gavs vid valet i september och att de väljer att låta kommunfullmäktige rösta om vilket svar som Solna ska ge till Länsstyrelsen. Ett svar kan vara att inte modifiera byggplanen igen, utan att dra tillbaka den.

Länk; ArtDatabanken om små vattendrags betydelse

Maria10c

Foto Maria Thiessen

GoogleEarth_Image


 

2 tankar kring ”Kommunstyrelsen kan fatta ett bra beslut för Solna 10 november

 1. Uppvuxen i Råsunda

  Saklig och tydlig information kring Råstasjön.
  På Gnesta kommuns hemsida står det Spännande djurmöten i midvintertid.
  Kommunens miljöstrateg Bertil Karlsson står bakom den rubriken och har skriven en intressant artikel där han även skriver utförligt om vattenrallarn
  och därtill lagt in två mycket fina bilder på vattenrallaren.
  Något att ta efter för Solna kommun att visa upp de kända vattenrallarna vid Råstasjön!
  Det finns naturfotografen från Norge som flyger till Råstasjön över dagen för
  att fotografera den skygga vattenrallaren.

  http://www.gnesta.se/kulturfritid/error/naturtips/naturtips/spannandedjurmotenimidvintertid.5.7db5b39113ba937c0b714e3.html

 2. Ingela Runsten

  Briljant sammanfattning! Dagens ros till nätverket för allt jobb ni lägger ner
  på att rädda unika Råstasjön! Nu är det 21602 namnunderskrifter.
  Fler och fler uppmärksammar värdet av att bevara Råstasjön!

Kommentarer är stängda.