Ytterligare stöd för Rädda Råstasjön

Den 20 januari 2013 startade Rädda Råstasjön sin sida på Facebook. Den har sedan dess varit ett sätt för Nätverket att kommunicera med personer som har intresse av vad som händer med Råstasjön. Det intressanta är att bara en knapp månad efter, den 12 februari 2013, startades en sida på Facebook som renommé-snyltar genom att kalla sig Bevara Råstasjön.

Av allt att döma startades Bevara Råstasjön av Folkpartiet i Solna, då det primärt är länkar till deras olika bloggar. Vidare anges Folkpartiet i Solna som kontaktperson. Det märkliga med denna sida är att då man läser vad sidan propagerar för, vill den till varje pris att strandskyddet respekteras runt Råstasjön.

Detta kan man bland annat läsa på Facebook-sidan Bevara Råstasjön:

Råstasjön utgör en lugn och naturskön oas mitt i storstadspulsens Solna. Området kring sjön är hemvist för ett unikt fågelliv präglat av stor artrikedom. För väldigt många människor är det dessutom en viktig plats för rekreation och avkoppling. I den detaljplan för området som antogs under vintern föreslås omfattande bebyggelse bara ett stenkast från strandlinjen (bokstavligt talat). Förslaget skulle få betydande konsekvenser för miljön, och begränsa människors möjlighet att röra sig i området.

Gilla ”Bevara Råstasjön” för att visa att du tycker att Råstasjön är viktig för Solna och värd att bevara!

Folkpartiet liberalerna i Solna vill göra området kring Råstasjön till naturreservat för att förhindra exploatering som inte tar hänsyn till platsens stora naturvärden. All bebyggelse i området måste respektera strandskyddet och ske på ett sätt som inte stör det rika djurlivet eller begränsar människors rekreationsmöjligheter. Folkpartiet är positivt till att det byggs i Solna och att staden växer, men all byggnation måste ske på ett sätt som tar bättre hänsyn till både djur, natur och människor än vad som görs i förslaget till detaljplan över området runt Råstasjön. Tillsammans med Folkpartiet i Sundbyberg vill Folkpartiet i Solna skapa ett sammanhängande naturreservat kring Råstasjön och den närliggande Lötsjön.

Vän av ordning undrar vad som har fått Folkpartiet att frångå dessa löften och i stället ansluta sig till Moderaternas PEAB-linje. Varför inte styra tillbaka nu till vad man egentligen vill göra och som framgick av valaffischer där Folkpartiet krävde att Råstasjön skulle bli naturreservat. Detta krav måste ju vara relaterat till det ursprungliga kravet att respektera strandskyddet.

I morgon, den 10 november, är det dags att ta ställning i Kommunstyrelsen. Våga stå upp för Solna och se till att Solnas svar till Länsstyrelsen blir att Solna drar tillbaka byggplanen.

Nedan följer ett par citat till från ledande folkpartister i Solna:

Under min vandring tillbaka genom Råsunda tänker jag på vad Råstasjön betytt för generationer av solnabor. Jag hoppas innerligt att de byggplaner som nu diskuteras på sjöns norra sida genomförs med största hänsyn till naturvärden och att strandskyddet bibehålles så även kommande generationer får möjlighet att njuta av den stadsnära naturen.Anne Utter, Fp

Bebyggelsen dämpas, Midjan räddas, Strandskyddet respekteras, Sjövägen stängs av och Området blir naturreservat.” Peter Edholm, Fp

IMG_3416

2 tankar kring ”Ytterligare stöd för Rädda Råstasjön

  1. Infödd Solnabo

    Intressant om någon i folkpartiet som varit med om att starta upp Bevara Råstasjöns facebooksida kan förklara varför man ändrat ståndpunkt
    i frågan om strandskyddet! Bra att det finns citat från ledande folkpartister
    i Solna i detta inlägg.
    Bra att Rädda Råstasjöns nätverk lägger ner ett sådant gediget arbete med att ta fram dokumenterade inlägg som handlar om Råstasjön!

Kommentarer är stängda.