Här fattas visa beslut – Kommunsstyrelsen 10 november

Som väntat fortsatte den Alliansstyrda kommunstyrelsen att insistera på att PEAB-bygget vid Råstasjön ska tillåtas. Trots invändningar från Länsstyrelsen och massiva protester från organisationer som Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och privatpersoner tycker majoriteten i kommunstyrelsen att ”låt oss ta undan lite så kör vi i alla fall”.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet påvisade att det inte är korrekt hanterat och att det fortfarande är stora oklarheter varför Solnas svar inte borde komma från Kommunstyrelsen utan beslutas av Kommunfullmäktige.

Här kan du läsa yrkandet från S, MP och V: Yrkande KS20141110 Yttrande detaljplan del av Arenastaden Notera här även fotografiet som partierna bifogar  från 2003 som klart visar att det var grönområde där Alliansen insisterar på att det varit byggt sedan länge.

Och här är det svar som Alliansen vill Solna ska gå in med:

Yttrande över prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva och Råsunda, Solna stad (KS/2014:211) 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medge Länsstyrelsen

att i första hand införa en bestämmelse i detaljplanen med följande innehåll: ”Bygglov får inte beviljas förrän marken är sanerad i den utsträckning att den blir lämplig för bostadsbebyggelse och det har säkerställts att deponigas inte kan spridas till planerade bostäder. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten.”

att i andra hand upphäva den del av detaljplanen, som omfattar den tidigare deponin (enligt angivelse på detaljplanekarta).

2014-11-10_undantag

Klicka på kartan för att se hur litet det undantagna området är. Att det inte är större beror på att man inte mätt halten av gifter i övriga delar. Vidare vill man bygga på strandskyddat område. 

 

 

En tanke kring ”Här fattas visa beslut – Kommunsstyrelsen 10 november

 1. Infödd Solnabo

  Bra att Socialdemokraterna,Miljöpartiet och Västerpartiet skickat in ett yrkande till länstyrelsen.Även bra att fotografiet daterat 2003 skickats med.
  Är inte ett dugg förvånad att den Alliansstyrda kommunstyrelsen fortsätter
  att initiera på att PEAB-bygget vid Råstasjön ska tillåtas. Det har ju märkts
  hela tiden att inga sakargument biter på alliansen i Solna Stad.Man lyssnar
  inte på någon utan kör sitt eget race fullt ut!
  Man kan fråga sig varför det är kommunstyrelsen som lämnat svaret till
  Länsstyrelsen!

Kommentarer är stängda.