Nätverket tillfrågade av Landstinget om planerade tunnelbanan

Stockholms  läns landsting anser att Nätverket Rädda Råstasjön är en part som ska tillfrågas om var de nya T-banestationerna ska placeras. Detta till skillnad från Solna kommun som verkar som om nätverket inte existerar.

Eftersom alla i länet kan inkomma med synpunkter läggs för enkelhet materialet upp här. Notera att broschyren anger att det blir 850 lägenheter i Arenastaden……..

Samradsfolder_Arenastaden_6 sid_till organisationer

Inbjudan till samråd om ny tunnelbana mellan
Odenplan och Arenastaden

Stockholms läns landsting ska utifrån en politisk överenskommelse med Stockholms stad, Solna stad och staten planera för och bygga en förlängning av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden.

Nu bjuder landstinget in till samråd inför upprättande av järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samrådsunderlaget består av den bifogade samrådsfoldern samt material som finns på hemsidan sll.se/nyatunnelbanan.

Under samrådsperioden bjuder vi in till tre samrådsmöten i form av öppet hus, vilket framgår av bifogad folder.

Skicka era synpunkter till oss senast den 14 december!
Ni ges möjlighet att yttra er över planerad utbyggnad. Skriftliga synpunkter ska vara landstinget tillhanda senast den 14 december, 2014. Synpunkter kan lämnas på flera sätt, se bifogad samrådsfolder.

Nästa steg
Efter den här samrådsperioden planerar vi att fatta beslut om stationsplacering och spårsträckning. Därefter fortsätter utrednings- och projekteringsarbetet med den valda lokaliseringen. En ny samrådsperiod är planerad under våren 2015 då den valda utformningen presenteras närmare.

Med vänlig hälsning

Malin Harders, projektchef

Bilagor:

– Följebrev

– Samrådsfolder Välkommen till samråd om ny tunnelbana Odenplan–Arenastaden
– Sändlista

Stockholms läns landsting

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Box 120 41, 102 22 Stockholm

Norra stationsgatan 69

www.sll.se

 

En tanke kring ”Nätverket tillfrågade av Landstinget om planerade tunnelbanan

  1. Ingela Runsten

    Mycket positivt att Stockholms läns landsting bjudit in Nätverket Rädda Råstasjön till samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden. De vet att Henrik Persson i Nätverket Rädda Råstasjön utsågs till en Miljöhjälte av WWF! Bra att de anser att Nätverket är en part som ges möjlighet att inkomma med synpunkter om den planerade utbyggnaden.

Kommentarer är stängda.