De små stegens tyranni: ska Solna kommun utrota Råstasjöns värden?

Johan Lind skriver insiktsfullt om Råstasjön.

”Jag är med i en rörelse som heter Nätverket Rädda Råstasjön. Den här texten är ingen nätverkstext, utan min privata. Men jag tror nätverket uppstod ur någon slags kollektiv desperation och känsla att nu får det för i h-e vara nog – Solnapolitikerna ska inte få förstöra Solnas närmaste och mest populära grönområde.”

Läs Johans funderingar här.

20140518-naktergalFoto Johan Lind. En näktergal sjunger in våren. En av flera sällsynta häckfåglar vid Råstasjön vars miljö redan har försvunnit lite grann på grund av de små stegens tyranni.

3 tankar kring ”De små stegens tyranni: ska Solna kommun utrota Råstasjöns värden?

 1. Ingela Runsten

  Johan! Många bra tankar i din text! Även bra att du belyser problematiken kring att inrätta ett naturreservat kring Råstasjön av det som blir kvar efter
  det att bygget slutförts.En stor eloge kring ditt stora engagemang kring Pärlan
  Råstasjön!
  Skriften ”Naturen som kraftkälla”har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsveket redan 2006. Det som står i den är fortfande aktuellt.
  Så här inledds skriften.
  Naturen har alltid försett människor med en stor mängd varor och tjänster. Med en modern term talar vi om ekosystem-tjänster, exempelvis luftrening, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning. Men även möjligheten till rekreation och hälsa är en tjänst som ekosystemen ger oss.

  Samhället inser allt mer att naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör nära samman. Insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan växer i takt med att stress och utbrändhet ökar och en stilla- sittande livsstil och fetma blir allt större samhällsproblem. Att vi mår bra av att vistas i naturen är vi många som har känt på oss, men hur och varför det är så är det oftast lite svårare att redogöra för.

  Den här rapporten syftar till att sprida ljus över detta. Den är tänkt att förmedla kunskap om delar av den forskning som gjorts inom området och på ett lättillgängligt sätt ge oss alla en bättre förståelse för hur det egentligen går till när vi mår bra av naturen. Resten av skriften finns att läsa i länken nedan.

  http://www.friskinaturen.org/media/naturen_som_kraftk_lla.pdf

 2. Johan Lind

  Stort tack för dina ord Ingela. Och jag håller med, texten är verkligen aktuell. Vi är många som hoppas att det här ändå ska sluta på ett bra sätt, för de som bor i och kring Solna.

 3. Ingela Runsten

  Intressant läsning på Danderyds kommuns hemsida om deras samarbetet med flera norrorts kommunen kring Rösjökilen. Läs vidare texten nedan.

  Ekologiska samband kartlagda i norrort

  2014-12-02 13:24

  Flera kommuner i norrort har tillsammans gått ihop och analyserat hur tre olika naturtypers djur kan röra sig i Rösjökilen och angränsande bebyggelseområden. Analysen visar på att Danderyd har friska fina ekosystem.

  Rösjökilen kallas det skogs- och naturområde som sträcker sig upp mellan Danderyd, Sollentuna, Täby, Vallentuna till Upplands Väsby. Rinkebyskogen utgör den södra spetsen av Röskökilens sammanhängande naturområde.

  För att göra denna analys har tre olika nätverk av natur identifierats. Varje naturtyp representeras av en djurgrupp – Bin som lever i död ved, Fladdermössens reproduktionslokaler, och sällsynta skalbaggar som måste ha äldre solbelyst tall för att överleva.

  Genom att se hur livsmiljöerna hänger ihop med varandra går det att komma fram till om, och i sådana fall var, dessa djur har det svårt att kunna ta sig fram och därmed överleva långsiktigt. Om det t.ex. saknas solbelyst äldre tall i ett större område så har alla djur som kräver denna miljö svårt att ta sig mellan dessa ”öar” av glest stående tallar i landskapet. Det bildas ett svagt samband på en sådan plats.

  För Danderyds del så kan vi glädjande nog se att vi har rikligt med solbelyst tall, och att vi inom kommunen inte har några svaga samband av denna fina naturmiljö. För bin och andra djur som kräver kombinationen av död ved och blomrika marker har vi också ett mycket gott läge. Vi har också för Rösjökilens del viktiga reproduktionsområden för fladdermöss i Rinkebyskogens våtmarker. Fladdermöss finns också i vår kommun utanför Rösjökilen, t.ex. vid Altorp, Ekebysjön och Svalnäs kuststräcka.

  Danderyd har friska fina ekosystem att ta väl hand om. När det gäller solbelyst tall, död ved och blomrikedom har vi en mycket fin natur att gemensamt förvalta.

  Under planering är också kartläggning av vår finaste och mest exklusiva livsmiljö, den ekskog som sträcker sig över Djurgården och Danderyd. Danderyd har redan förberett ett underlag för denna analys eftersom denna naturtyp är så rik på sällsynta och hotade djur, som vi just nu har mitt ibland oss.
  Läs resultaten av studien Ekologiskt landskapssamband i Rösjökilen.
  Fladdermusnätverk
  Tallnätverk
  Vildbinätverk
  Senast uppdaterad: 2014-12-03

  I länken nedan resultatet av studien.
  http://www.sollentuna.se/Documents/se_gora/Natur/Ekologiska%20landskapssamaband%20i%20Rösjökilen.pdf

Kommentarer är stängda.