ABC-nyheterna tar upp problemet med bygge på soptipp

Klicka på bilden om du vill se inslaget. En kommentar till Torsten Svenonius synpunkter om att man få följa flödet; Det är svårt att följa något som inte publiceras!

ABC-nytt

Statens geotekniska institut, SGI har avrått från att bygga bostäder längs Råstasjön enligt Solna stads detaljplan. Orsaken är att området ligger på en gammal soptipp och kan utgöra fara för människor.

Lars-Ove Löf är del av rörelsen Rädda Råstasjön som jobbar för att stoppa planerna på 600 lägenheter. Han grävde nyligen fram en rapport som i veckan slog ner som en politisk bomb i Solna stadshus. Oppositionen kände nämligen inte till det PM från SGI som Lars-Ove Löf hittade.

– Jag hittade dokumentet där SGI bland annat sagt att det inte är så jäkla bra att bygga på en deponi för att det kan hända i princip vad som helst, säger Lars-Ove Löf.

En gammal deponi är en gammal soptipp. Skogsdungen längs Råstasjön där bostäder planeras växer ovanpå en sådan. Metangas som bildas från avfallet riskerar att sippra in i sprickor i de planerade byggnaderna. SGI skriver: ”Gasen kan under olyckliga omständigheter orsaka explosion eller kvävning.”

Oppositionen kände inte till dokumenten

Därför avråder SGI i första hand från att bygga på området. SGI:s PM är från november förra året, men oppositionen fick kännedom först den här veckan när Lars-Ove Löf fått fram dokumenten.

– Jag satt i stadsbyggnadsnämnden vid tillfället när det här dök upp och jag anser att det är rimligt att man blir informerad om det kommer fram ny information i en fråga som rör och engagerar många Solnabor, säger Solnas oppositionsråd Bernhard Huber (Mp).

Men Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) har en annan åsikt.

– Jag tycker att det blir en märklig diskussion. Vi kan ju inte berätta för dem varje gång det kommer in nytt material. De måste hålla sig ajour med flödet på samma sätt som vi gör, säger Torsten Svenonius.

Det råder även delade meningar om ifall skogsdungen kan räknas som naturmark. Torsten Svenonius säger att SGI:s rekommendationer visar hur viktigt det är att sanera marken och att projektet gör det möjligt att göra det.  Lars-Ove Löf och Rädda Råstasjön är istället oroliga för att bostäderna kan påverka områdets fågelliv.

– I helgen hade vi folk här från Tyskland, England och Norge som tittade på en så simpel sak som en vattenrall. Alltså en fågel som är väldigt svår att se, men i Solna kommer den fram en halvmeter ifrån dig om du matar den med lite leverpastej, säger Lars-Ove Löf.

Vägrar klippa sig

Lars-Ove Löf är nu en av alla som väntar på att Länsstyrelsens överprövning blir klar i mitten av februari. Han har lovat att inte klippa sig förrän kampen är vunnen. Nu kan länsstyrelsen stoppa detaljplanen eller bedöma att Solna stad gör tillräckligt för att säkra människors säkerhet och därmed tillåta bygget.

2 tankar kring ”ABC-nyheterna tar upp problemet med bygge på soptipp

 1. Infödd Solnabo

  Bra och framförallt viktigt att ABC-nyheterna informerade om problemet med att bygga på en nerlagd soptipp! ABC-nyheterna brukar bara ta upp sådant som är informativt för många.För allmän information var soptippen vid Råstasjön i bruk till 1958 enligt kommunarkivarien i Solna Stadshus. Det som är det viktigaste i detta sammanhang måste väl trots allt vara människors hälsa.Men som solnaborna tidigare vet så är det pengarna som styr när det gäller byggandet vid Råstasjön. När man lyssande på inslaget igår så framgår det med all tydlighet att byggnadsnämnden ordförande alltid har svar på tal.
  Det är tur att Solnafödda Lars-Ove Löf som arbetar helt gratis för nätverket Rädda Råstasjön fått fram Statens Geologiska Instituts dokument! Detta är ett ytterst viktigt dokument får hela processen kring Råstasjöns framtid.
  Alliansen i Solna hade inte hela bilden klar för sig när de röstade igenom bygget vid Råstasjön. Vi får hoppas att WWFs Pärla 2013 kommer att bevaras!

 2. Uppvuxen i Råsunda

  Bra och saklig information i Lars-Oves uttalande i ABC! Vet att han har stor erfarenhet av att föreläsa både i Sverige och långt utanför Sveriges gränser.Tur att det finns någon i Solna som har driv och framförallt kunskap om hur man går tillväga när man ska vaska fram dokument som inkommit till kommunen. Det som är mycket anmärkningsvärt är att dokumentet kom till Solna stad i november och först i vecka fick oppositionen redan på det. Det talar väl sitt tydliga språk! Bra uttalande även av Solnas oppositionsråd Berhard Huber.
  Mig veterligen är det väl ingen som riktigt vet hur stor deponin vid Råstasjön är! Att tro är en sak och att veta är en hel annan sak!

Kommentarer är stängda.