Naturreservat runt Råstasjön – hur blir det?

I samband med att detaljplanen togs i juni förra året lades även ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur ett framtida naturreservat kunde se ut. Alliansens förslag innebar dock att man först bygger, till en del på strandskyddat område, och sedan gör naturreservat av det som blir över.

Är inte detta bakvänt? Man borde väl först se till att säkra naturområdet, och sedan ser man var man eventuellt kan bygga.

Nu på måndag, 2 mars, har kommunfullmäktige möte och där kommer bland annat frågan om ett framtida naturreservat upp. Två alternativ kommer ställas mot varandra: Alliansens förslag att först bygga och sedan göra reservat, samt Vänsterpartiets förslag att först göra ett naturreservat.

Före valet var det många partier som sade sig vilja skydda Råstasjön. Om det ska vara någon trovärdighet i löftet bör Vänsterpartiets förslag vinna med 31-30 i en omröstning.

Även punkt 14 är av intresse, där kommer Solnas framtida bostadsförsörjning diskuteras.

Du kan ladda ner ärenden här:

18 Svar på motion om naturreservat runt Råstasjön

14 Riktlinjer för bostadsförs 2015-2018

 

4 tankar kring ”Naturreservat runt Råstasjön – hur blir det?

 1. Tobias Häggblom

  Jag anser att det konmunen ska beakta sitt bostadsförsörjnings ansvar och bygga så många bostäder som möjligt vid Råstasjön. Bostäder på platsen tillgängliggör området mer men ställer krav på bostädernas utformning. Som kommuninvånare ser jag att kommunen skaffar sig en stadsbyggnadspolitik som bygger igen mellanrummen i stadslandskapet i så stor utsträckning som möjligt och det är egentligen viktigare än att bygga vid Råstasjön. Utan att vara emot byggandet vid Råstasjön är det en felprioritering. Det är viktigare att bygga en sammanhängande stadsstruktur med Stockholmsstad än att nu bygga vid Råstasjön men eftersom det är ärendet för handa bör kommunen bedömma sitt bostadsförsörjningsansvar högre än naturvärdena vid Råstasjön och först bygga och sedan bilda naturreservat.

 2. Anders

  Men pratar du inte lite emot dig själv. Området Råstasjön är en sammanhängande miljö som är starkt hotad. Den är väldigt tillgänglig idag, och inte kommer nya hus, 11 våningar höga, göra den mer tillgänglig? Och Solna har byggt mycket, sett till sin storlek, de senaste åren; Filmstaden, Frösunda, Järvastaden, Arenastaden … Men Solna är också en liten kommun med väldigt få riktiga naturområden. Att genom bebyggelse förstöra Råstasjön med omgivningar vore ekologiskt och socialt vansinne.

  Sedan kommer det som ett brev på posten att skrattmåskolonin ska flyttas, för den låter för mycket. Sumpskogen dikas ut för den luktar på våren. Vad är då kvar att göra reservat av?

  Solna borde som du säger bygga på Solnavägen mot Stockholm. Man borde också se till att det händer något på gamla Råsunda.

 3. Infödd solnabo

  Tack för detta inlägg och en påminnelse om hur bakvänt alliansen tänker i denna fråga! Jag gillar vänsterpartiets Thomas Magnussons inställning ifrågan.
  Han har drivit den frågan i många år! Tack Thomas att du stått fast vid din åsikt
  hela tiden! Vet många Solnabor som röstade på dig i valet för din inställning i frågan om att först inrätta ett naturreservat! Kan inte vara lätt att sitta i kommunfullmäktige när man har alliansen emot sig! Alliansen artikel mot dig i
  Tidningen Vi i Solna var patetisk!
  Jag hoppas att vänsterpartiets förslag i morgon vinner! Lycka till!

 4. Uppvuxen i Råsunda

  Såg på Rädda Råstasjöns facebooksida att Berghamrapartiets Björn Bränngård
  varit på promenad kring Råstasjön.Roligt Björn att du tyckte om vad du såg!
  Tack också för dina superlativer om Råstasjön! Av ditt uttalande om KF i morgon tolkar jag det som att ni kommer rösta på västerpartiet förslag!
  Det tackar Råstasjön för!

Kommentarer är stängda.