Kampen går vidare för att Rädda Råstasjön

Det är med förvåning vi har tagit emot länsstyrelsens beslut i frågan om byggnation av 700 lägenheter vid Råstasjöns strand. Dessa kommer till stor del byggas inom strandskyddet, och de närmsta husen kommer 60 meter från stranden och är tänkta bli 11 våningar höga. Beslutet kommer att överklagas till nästa instans.

Först utreds och beslutas naturreservatets gränser i enlighet med återremissen i Solna kommunfullmäktige den 2 mars.  När det gäller ett eventuellt byggande senare är vår ståndpunkt att ingen lyckats visa att säkert byggande kan ske på någon plats i området utan att oåterkalleliga skador görs på den känsliga naturen, sumpskogen eller andra delar av det här området.

Med allt detta i åtanke är det förvånade att Solnas hemsida innehåller information om att allt är klart för byggnation, vilket alltså inte är sant.

Nätverket Rädda Råstasjön ser med tillförsikt fram mot att beslutet som länsstyrelsen tagit kommer att ändras av nästa instans.

SVT ABC hade ett inslag om läget vid sjön där Rädda Råstasjön uttalar sig om byggplanerna. Klicka här för att se det.

Här är länkarna till länsstyrelsens beslut.

20150305 – Länsstyrelsens beslut 40412-30735-2014 – Överprövning

20150305 – Länsstyrelsens beslut 4031-26533-2014 Avslag på överklagan

knolsvan_jonathanJonathan Stenvall förevigade en upprörd knölsvan

En tanke kring ”Kampen går vidare för att Rädda Råstasjön

  1. Infödd solnabo

    Kampen gick vidare i Sollentuna om Väsjön.
    Med facit i hand vet vi att de gick i mål och vann
    i och med det att regeringen ändrade länsstyrelsens
    beslut! Det finns hopp även för Råstasjön!

Kommentarer är stängda.