Ska Solna kommun utrota Råstasjöns värden?

Länsstyrelsen (som inte varit på platsen, trots att vi bjudit in dem) gör bedömning att det finns ianspråktagen mark, men flygbilder från 2003 visar att nästan ingen del av den mark man nu vill bygga på var ianspråktagen innan arenaprojektet påbörjades. Däremot har Solna sedan dess beviljat flera tillfälliga tillstånd och strandskyddsdispenser för byggnation av bland annat en betongstation och byggbodar för PEABs arbetare.

Råstasjön_utbyggd (2)

På länken nedan finns en bild på byggbodarna och den dom från Mark och Miljödomstolen som säger att det strandskyddade området inte är ianspråktaget – denna dom är nu överklagad av PEAB.

https://raddarastasjon.se/1406/okategoriserade/domen-fran-mark-och-miljodomstolen

Logiken är ju lite märklig: Solna beviljar bygglov och strandskyddsdispenser, grusar och anlägger vägar. Och vips är mark ianspråktagen och kan bebyggas permanent! Utöver de ytor som (tillfälligt) är ianspråktagna finns en hel del värdefull sumpskog i det aktuella området. Denna skog måste dräneras, vilket även kommer att drabba de delar som ligger intill. Som nätverkskollegan och forskaren Johan Lind skriver handlar det om ”de små stegens tyranni”

http://etologen.wordpress.com/2014/12/02/de-sma-stegens-tyranni-ska-solna-kommun-utrota-rastasjons-varden/

De 600 planerade bostäderna med tillfartsvägar, parkeringar och ytor intill kommer enligt många experter helt avgöra områdets framtid som naturmiljö. Det är också på de grunderna Världsnaturfonden WWF tilldelat Råstasjön och Henrik Persson de två utmärkelser vi fått.

Man kan också lägga till att detaljplaner mycket sällan överklagas i Solna (jmf Stockholm, Danderyd, Lidingö etc). Solnaborna är tvärtom mycket positiva till nybyggnation, och vi har ju också legat i topp i byggligan i ett decennium eller så. Här är det inte heller så att de som överklagat är några NIMBYs som får sin utsikt förstörd. Det gäller den enda sjö Solnaborna har, ett litet och väldigt sårbart område vars natur- och rekreationsvärden betyder mycket för väldigt många av oss.

20140518-naktergalEn näktergal sjunger in våren. En av flera sällsynta häckfåglar vid Råstasjön vars miljö redan har försvunnit lite grann på grund av de små stegens tyranni. Foto Johan Lind

 

2 tankar kring ”Ska Solna kommun utrota Råstasjöns värden?

 1. Infödd solnabo

  Anmärkningsvärt att länsstyrelsen inte varit vid Råstasjön.
  Bra att detta flygfoto från 2003 finns så man vet hur det såg ut då!
  Eftersom länsstyrelsens beslut kommer överklagas så är det inte
  på långa vägar klart hur det kommer bli med de planerade husen
  vid Råstasjön.
  Sollentuna kommun får tänka om när det gäller byggandet innanför strandskyddat områden vid Väsjön efter det att regeringen sa nej !

 2. Uppvuxen i Råsunda

  Helt oacceptabelt om Solna Stad vill utrota Råstasjöns värden.
  Som tur är har Råstasjön extremt många anhängare.
  Snart är det dags att skicka in ett överklagande gällande
  Länsstyrelsens beslut. En handläggningstid som brukar ta några år.
  Så i nuläget är Råstasjön fredat ett tag till och med stor sannolikhet
  för all framtid!
  Tack nätverket Rädda Råstasjön för att ni för kampen vidare!

Kommentarer är stängda.