Att städa, eller inte städa, det är frågan

I söndags ordnade Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön en städdag vid Råstasjön. Då frågar man sig: Är det inte Solna stads ansvar att hålla rent på kommunal mark vid Råstasjön och nog borde väl PEAB hålla ordning kring de 180 byggbodar som man med kommunens goda minne ställts upp på strandskyddat område? Det tycker vi också, men verkligheten är en annan.

Vi räknar med att Solna kommer göra en inspektion av vad PEAB har gjort, och agera i enlighet med detta.

Mängder med hushållssopor, snabbmatsförpackningar, ölburkar, gamla textilier och dunkar med gamla kemikalier låg i dungarna mot Friends arena. Vi plockade upp plastpåsar ur vattnet och fiskade upp trasiga glasflaskor ur sumpskogen. Två sjuåriga flickor samlade ihop en jättesäck med metallskrot, som de stolt bar iväg och sopsorterade. Som medborgare tänker man sig att Solnas styrande borde vara tacksamma för de frivilliga krafter som helt oavlönat arbetar för att försöka röja upp en del av detta sopberg? Men nej, alliansens politiker raljerar över medborgarnas engagemang, gör sig lustiga över det civila samhällets insatser.

Hur kan det komma sig att barn, studenter och pensionärer som bryr sig om sin närmiljö och värnar ett litet utsatt rekreationsområde är så provocerande för den styrande alliansen i Solna? Så till den milda grad upprör det att Solnas allians lägger undan andra ärenden de hade på sitt bord denna måndag förmiddag. Det heltidsarvoderade kommunalrådet tillika ordföranden i Tekniska nämnden rensar kalendern och åker under måndagen tillsammans med två allianskollegor ut från stadshuset för att ”städa upp” efter denna så stötande städdag. Under ivrigt fotograferande, twittrande och bloggande tar de bilen till återvinningsstationen med ett par påsar sopor. Dessa påsar hade ju aldrig behövt plockas ihop från första början om kommunen sett till att sköta den städning som är just Tekniska nämndens ansvar.

!cid_ii_14cfc97be2635661 !cid_ii_14cfc97c0a4a2113 !cid_ii_14cfc97c3798eb62 !cid_ii_14cfc9892f1c8bff !cid_ii_14cfc98942f0a1fd !cid_ii_14cfc98975400d36

4 tankar kring ”Att städa, eller inte städa, det är frågan

 1. Infödd Solnabo

  Hade varit på sin plats att Tekniska nämndens ordförande visat uppskattning
  till gratis städningen vid Råstasjön som nätverket Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen Solna och Sundbyberg anordnat. Lite stil kan man
  förvänta sig av en person som även är högavlönat kommunalråd i Solna Stad!
  Bilderna visar ingen vacker bild av närmiljön vid Råstasjön. Hur kan Solna Stad
  tillåta att det får se ut så! Men det är väl ingenting mot hur det skulle se om
  det skulle byggas 600 bostäder där!

 2. Naturvän i Solna

  Förslagsvis lägger de städsugna allianspolitikerna nu sin energi på att se till att 1) kommunens mark hålls efter, belastningen runt arenan är stor 2) PEAB städar upp och håller rent vid byggbodarna inom strandskyddat område. Att försöka vinna politiska poänger på att hämta ett par påsar brännbart skräp som frivilliga samlat ihop och gjort sitt bästa att sortera visar på desperationen i stadshuset.

  Kampen om bygget är det viktiga, och den går vidare.

 3. Uppvuxen i Råsunda

  Vill med dessa rader rikta ett varmt tack till Nätverket Rädda Råstasjön och
  Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg för ert initiativ till att anordna en
  städdag vid Pärlan Råstasjön. Det framgår klart och tydligt av fotona att det
  behövdes.Skamligt av Solna Stad att de själva inte långt tidigare initierat på
  att snygga upp kring området!
  Att Tekniska nämndens ordförande och två allianskollegor avbokar kalendrarna och åker ner till Råstasjön visar bara på att Råstasjön är ett
  infekterat ärende I Solna Stadshus.
  Det kommer så förbli under en lång tid framöver! Kampen går vidare om att
  bevara Råstasjön!

 4. Fd.Huvudstabo

  Av bilderna att döma skulle man kunna tro att en ny soptipp är på gång vi
  Råstasjön. Bilderna talar sitt tydliga språk! En stor eloge till Nätverket Rädda Råstaajön och Naturskyddsföreningen Solna- Sundbyberg för all omtanke ni ger till Pärlan Råstasjön. Alla som städade gratis gjorde en toppen insats! Bra jobbat!

Kommentarer är stängda.