Senaste rödlistan högintressant för Råstasjön

Råstasjön är inte bara en enslig liten grön fläck på stadskartan. Råstasjön är en unikt rik urban fågelsjö där det häckar dubbelt så många fågelarter (50-60) som i den kanske mest berömda urbana naturen, Central Park i New York, där det häckar knappa 30 fågelarter. Om Rädda Råstasjön-nätverket lyckas med sina försök att skydda denna lokala juvel kommer det även hjälpa svensk naturvård i stort. Varför då? kan man fråga sig. Jo, ett antal hotade djurarter lever nämligen i Råstasjön och fortplantar sig där. Räddar man Råstasjön slår man alltså ett slag för nationellt hotade djur.

20150421-brunand

Det blev ännu mer relevant idag då Artdatabanken precis presenterade den nya och reviderade rödlistan. Rödlistan är vetenskapens mätinstrument för hur biologiska mångfalden mår. Om en art är hotad blir den upptagen på rödlistan (läs om olika hotkategorier på Wikipedia eller läs mer om det globala rödlistandet som IUCN gör).

Av alla Råstasjöns häckfåglar har silltrut, brunand och mindre hackspett varit rödlistade sedan tidigare. Men, när nu Artdatabanken tar tempen på svensk natur igen visar det sig att ännu fler fågelarter som häckar eller vistas vid Råstasjön har blivit rödlistade. Tyvärr har hackspetten gröngöling (1) blivit rödlistad. Häckar vid Råstasjön (se Jan Ytterbergs bilder på nyligen flygga ungar från Råstasjön 2013 på artportalen.se). Duvhök (2) häckar vid Råstasjön och har nu blivit rödlistad. Sävsparv (3) häckar i sjöns vassar, rödlistad och rödlistad har även stare blivit (4) som häckar vid och omkring Råstasjön.

20150423-grongoling

Flera andra arter vilka använder sig av Råstasjön, och dess omgivningar, har också blivit rödlistade. Detta gäller vår största hackspett och en av de fågelarter som kan få det att spritta i benen på vilken naturintresserade engelsman som helst; spillkråka (5). Det gäller även de exostiska små skäggmesarna (6), vår minsta fågel kungsfågeln (7), buskskvätta (8) och den vackra gulsparven (9).

20120923-_mg_2507-srgb-900px-2

Så vips, i ett trollslag ökade vikten av Råstasjön ännu lite mer då området fick fyra till rödlistade häckfåglar, och de ytterligare fem fågelarterna som använder sig av sjön utanför häckningstid. Allt det här är så klart sorgligt. Men det visar samtidigt på vikten av att miljöer som hyser hotade arter är idag viktigare att skydda än det någonsin varit tidigare.

Text av Johan Lind

5 tankar kring ”Senaste rödlistan högintressant för Råstasjön

 1. Infödd Solnabo

  Tack Johan för både bra text och fina bilder! Hoppet finns fortfarande kvar att
  det inte kommer byggas några bostäder vid Råstasjön!
  Helt otroligt att Råstasjön jämförs med Central Park i New York. Vi får verkligen hoppas att Nätverket Rädda Råstasjön med fler kommer lyckas med att bevara
  Pärlan Råstasjön. Ju mer tiden lider desto mer saker kommer fram som gör Råstasjön så unik. När man backar bandet så är det tagna beslutet av politiken i Solna Stad att bygga 600 bostäder vid Råstasjön illa genomtänk. Dessutom
  saknades kunskaper kring det unika värdena som finns vid Råstasjön. Råstasjön är verkligen ett irritationsmoment för politiken i Solna Stad!

 2. Naturvän i Solna

  Stort tack för en viktig text Johan. Fakta som du lyfter fram kommer att vara av betydelse för högre instanser som ska avgöra huruvida detaljplanen rivs upp eller ej.

  På kort sikt kan vi hoppas att ansvariga politiker och tjänstemän i Solna gör det de kan för värna de unika naturvärden som finns vid Råstasjön – genom att hålla efter sopberget och bevaka PEAB:s nyttjande av marken vid de 180 byggbodarna. Vi ser också fram emot att planerna på ett naturreservat Råsta-Löt ska gå från ord till handling.

 3. Uppvuxen i Råsunda

  Råstasjön är hemvist för 8 rödlistade fågelarter. Antalet har med andra ord ökat. Ytterligare en sak att lägga till meritlistan när det gäller Råstasjöns naturvärden.Hoppas att Johan Linds budskap når ända in i Solna Stadshus!
  Måste vara besvärande för de politiker som klubbade igenom husbygget
  vid Råstasjön! Jag är väl medveten om att det är pengarna som styrde
  beslutet som kan få katastrofala följder för fågellivet nere vid Råstasjön.
  Tack Johan för ditt engagemang när det gäller att besvara Råstasjön. Du är
  en tillgång för Råstasjön med dina gedigna kunskaper om djur och natur.

 4. Ingela Runsten

  Tack Johan för intressant och informativ läsning! Ytterligare argument för att bevara Råstasjön nu när det lagt till fler rödlistade fågelarter. Den tredje fågel-
  bilden är riktigt häftig! Vi får hålla tummarna för att Råstasjön kommer räddas!
  Otroligt så många människor som kämpa på för att rädda denna lilla unika sjö!

 5. Ingela Runsten

  I DN i dag den1 maj kan man läsa följande intressanta artikel om fåglar i Sverige. Lägger in det här även om det inte är en kommentar till rödlistad.
  Tätt i toppen för fåglar som slåss om att bli nationalfågel.Talgoxe, fortfarande med i kampen om att bli Sveriges nationalfågel.
  Både Sveriges vanligaste och Sveriges minsta fågel åker ut i  omgång två av omröstningen om Sveriges nya nationalfågel. Samtidigt tätnar det i toppen, där karaktärsfåglar som tofsvipa och storspov slåss med fågel­bordets gäster om titeln.
  Ejdern, en favorit bland annat för Bruno Liljefors som gärna målade sträckande gudingar och ådor i sina tavlor, flyger nu ut ur bilden. Inte heller lövsångaren eller kungsfågeln – landets vanligaste respektive minsta art, båda skygga och svårsedda – är tillräckligt populära för att ta sig vidare från den andra omgången i omröstningen om Sveriges nya nationalfågel.

  Försvinner gör också sånglärkan, något som förvånar Anders Wirdheim, informationsansvarig på Birdlife Sverige, före detta Sveriges ornitologiska förening, som står bakom omröstningen.
  – Det är en art som har gått kraftigt tillbaka, så den är kanske inte lika mycket vårens budbärare nu som för 30–40 år sedan. Då var det många fler som hade en relation till sånglärkan, säger han.

  Bland de återstående arterna kan man nu urskilja två kategorier: Dels riktiga karaktärsfåglar för olika landskapstyper, som storskogens tjäder, kusternas örnar, jordbrukslandskapets tofsvipa och myrarnas trana och storspov. Och dels våra vanligaste gäster i trädgårdar och vid fågelbord, som koltrast, röd­hake, blåmes, domherre och talgoxe.

  – Man kan se tydliga skillnader i   vilka fåglar som är populärast i olika län. Storspoven kommer väldigt högt upp i Norrbotten, och domherren är en favorit i Jämtland. Gotland har världens tätaste stam av kungsörn, och det märks i omröstningen att det ligger gotlänningarna varmt om hjärtat.

  Omkring 22 500 personer röstade i den andra omgången av omröstningen, som nu går vidare i nästa etapp fram till den 30 juni. Efter sommaren ska den nya nationalfågeln presenteras.

  Albin Grahn
  albin.grahn@dn.se

Kommentarer är stängda.