Det kostar att inte bygga – ett konstigt resonemang

Egentligen är det ett väldigt egendomligt resonemang att säga att det ”kostar” 800 miljoner att inte bygga vid Råstasjön. Som om någon sedan skulle behöva betala den summan. Så är det naturligtvis inte.

Och det är verkligen inte vi invånare i Solna och hela Sverige som förlorar ”hundratals miljoner kronor” om inget byggs. Utan i så fall några helt andra, som redan har det mycket gott ställt, nämligen byggbolaget PEAB:s ägare. Det vi invånare förlorar är däremot något annat och ovärderligt: naturen.

Våra lagar säger att unik natur ska bevaras för oss som lever just nu och kommande generationer. Därför är det enligt vår nationella miljölagstiftning ett lagbrott att bygga vid Råstasjön. Det är en bra lagstiftning.

Nu har över 23 000 skrivit på vår namninsamling mot fler byggen vid Råstasjön. Och bakom dessa namn finns naturligtvis ännu fler med samma åsikt. Solnaborna är inte delade i denna fråga. En majoritet vill inte att det byggs, det har vi fått många belägg för. Vi i Nätverket Rädda Råstasjön har ändå, absurt nog, fått kastat oss i ansiktet hela tiden att det är ”för dyrt” att inte bygga. Det vill säga, ”för dyrt” att inte:

1. Bryta mot miljölagstiftningen om skydd för vilda djur och fåglar.

2. ”För dyrt” att inte ha kvar ett område som 10 000-tals förbättrar sin hälsa genom.

3. ”För dyrt” att inte bevara ett område med Sverigeunik artrikedom i stadsnära miljö, som Världsnaturfonden utsett till mest skyddsvärd i Stockholms län.

Talet om hemliga kontrakt och ”800 miljoner” är ett bedrägeri. Det finns andra platser att bygga på. Men blå dunster kastas oupphörligen i våra ögon av vissa kommunpolitiker, som väljer att företräda byggbolagen istället för sina väljare. De försöker också få folk att tro att ekonomin är överordnad våra lagar. Det är en bluff – för att vi att inte ska se vad saken i verkligheten gäller: Att naturen ingen prislapp har. Den är ovärderlig. Utan den kan vi inte leva. /Henrik P

På bilden: Byggbodar och bilar – på strandskyddat (och svårt skadat) naturområde vid Råstasjön. Lagligt? Nej,inte alls.

Byggbodar_parkering