Vi väntar på Mark och Miljödomstolen

Det är lite som då man var barn och väntade på julafton – vad kommer den med för paket. Lite så känns det nu då vi väntar på att Mark- och Miljödomstolen ska fatta sitt beslut runt den byggnation som Solna Fullmäktige klubbade igenom 16 juni förra året.

Så kampen går vidare.

Ska vi få ett besked innan semestern, eller drar det ut ytterligare på tiden? Vi i Solna har pratat med domstolen, och så här skriver de:

Inget_beslut

9 tankar kring ”Vi väntar på Mark och Miljödomstolen

 1. Uppvuxen i Råsunda

  Rädda Råstasjön tack för att ni lagt in denna artikel. Vet väldigt många som följer er och undrat hur långt överklagandet gått! Finns många som är födda
  och uppvuxna i Solna men ej längre bor kvar i kommunen och inte läser Vi i Solna utan de följer denna hemsida med stort intresse!Mycket bra information
  att hämta här. Uppskattar mycket länken där man kan läsa och hämta in kunskap om vad som skrivits om Råstasjön m.m,

 2. Infödd Solnabo

  Bra med uppdatering av vad som händer rent juridiskt med Råstasjön.
  Känns som att det finns hopp för Råstasjön eftersom besked dröjer.
  Många parametrar att ta hänsyn till! Förväntar mig att rådmännen
  gör ett bra arbete! Enligt vad jag hört har de en lång och gedigen erfarenhet
  av knepiga mål!

 3. Ingela runsten

  Bra att Vi i Solna pratat med domstolen och att sedan deras artikel publiceras
  på denna hemsida! Många väntar med spänning på vad Mark-och miljödomstolen kommer lämna för besked! Verkar inte vara helt lätt eftersom
  beslutet dröjer! Det tog tid även när det gällde Väsjön i Sollentuna.Där vet vi ju
  beslutet blev!

 4. Petra, boende i Arenastaden

  Hoppas hoppas nu att de får bygga. Tänk vad bra med förskolor nära Råstasjön! Vad härligt för barnen att få en sådan närhet till naturen.

  ”Det kommer ju att avverka allt som är grönt så det blir ju inget kvar för barnen att leka i!”
  .. eller så kollar man på detaljplanen och ser att det är ett begränsat område som planeras bebyggas.

  1. Anders

   Tycker nog du ska titta på planerna en gång till. Förskolan kommer ligga i sista kvarteret, och byggas i sumpskogen som därmed kommer avverkas till en tredjedel. Solna borde tänkt långt tidigare på att skapa förskolor i området på mark där det är OK att bygga

   Om nu MMD skulle säga ja, är det tveksamt att det kvarteret kan byggas i alla fall då det växer mistel i det.

 5. Huvudstabo

  Att det planeras att byggas två förskolor är en sak men att det kommer byggas är en annan sak! Är inte så övertygad att det kommer ske!
  Finns bara en sak att göra och det är att vänta och se vad Mark-och miljödomstolen beslutar.

 6. Solnabo

  Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Solnas politiker måste ta sitt ansvar och dra tillbaka detaljplanen. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk, förutom att en exploatering skulle bryta mot strandskyddet. Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett sitt utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat.

  Detta är en del av ett inlägg gjort på Rädda Råstasjöns hemsida den 20 januari 2015. Där kan man läsa hela inlägget! Det behövs byggas men inte när det finns hälsorisken. Enligt forskning är barn väldigt känsliga för att exponeras
  av miljögifter.

 7. Madeleine

  Bra påminnelse säkerligen en hel del Solnabor som inte känner till rapporten
  som Statens Geotekniska Institut gjort. Stadsbyggnadsnämnden ordförande
  med flera fick ju höra talas om den först när en mycket aktiv herre i Nätverket Rädda Råstasjön lyckades gräva fram den. Det kunde man också höra om i ett inslag på ABC.

Kommentarer är stängda.