Arbetet går vidare för att Rädda Råstasjön

Det är många som undrat vad som händer nu efter det att Mark och MIljödomstolen sagt att det är OK att bygga på strandskyddat område vid Råstasjön.

Nätverket Rädda Råstasjön har varit i kontakt med bland annat Naturskyddsföreningen och deras jurister har börjat arbetet med att överklaga domen. Detta överklagande kommer lämnas in till Mark och Miljööverdomstolen (MÖD), och den är på samma sätt som Högsta domstolen lite speciell eftersom man behöver prövningstillstånd för att de ska ta upp ärendet.

Så först ska man få prövningstillstånd, vilket kommer ta ett par månader, och först efter det kan en överprövning komma till stånd. En sådan kan ta flera år.

För att MÖD ska ta upp ett ärende ska minst ett av fyra kriterier  vara uppfyllt. Enligt deras hemsida är dessa:

 • kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
 • behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
 • är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
 • annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet

Så ha förtröstan, vi ger inte upp i första taget, och vi kommer använda sommartiden för att göra ett så bra arbete som möjligt. Ert stöd är också viktigt – som om du inte skrivit under vår elektroniska protestlista, gör det!

20130303-GronfinkVi står upp mot bygget, liksom denna grönfink som Johan Lind fotograferat

En tanke kring ”Arbetet går vidare för att Rädda Råstasjön

 1. Huvudstabo

  Tack Nätverket Rädda Råstasjön, Naturskyddsföreningen Solna och Sundbyberg, WWF och alla andra som helt ideellt lägger ner massor av
  sin dyrbara tid på alla Bevara Råstasjön! Ni är beundransvärda!
  Vet att det är många både inom Solna och utanför dess gränser som
  delar min uppfattning om er alla!

Kommentarer är stängda.