Kommentera Solnas nya Översiktsplan

För dig som värnar våra grönområden – tyck till om Solna stads översiktsplan!
Solna har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Samrådet kring planen är en viktig möjlighet för såväl boende i Solna som andra att inkomma med synpunkter. 31 augusti är sista dagen för samrådet, och om du är en av dem som värnar Råstasjön och Solnas övriga grönområden är det viktigt att du yttrar dig!

Om Råstasjön står bland annat att läsa följande: (sidan 29 i planen) ”Råstasjön och dess omgivning är ett viktigt och uppskattat natur- och rekreationsområde med ett artrikt fågelliv. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna fö̈r att skapa ett naturreservat runt Råstasjön. Målsättningen är att bilda ett gemensamt naturreservat med Sundbyberg där även området kring Lötsjön kan inkluderas.” På samma sida står också att läsa att man har som strategi att ”Planera för ett tät stad där parker och andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med stadsmässiga värden”.

Inte ett ord om de massiva byggplaner som hotar det unikt artrika fågellivet, fladdermössen och den rika floran vid sjön, och som kommer att göra området mindre attraktivt ur rekreationssynpunkt. En tät stad är just vad det kommer att bli, och de gröna ytor som finns kvar blir sannolikt mest som gräsplättar mellan de elva våningar höga husen. En ”målsättning” att skapa naturreservat är till intet förpliktigande, till skillnad från de hemliga avtal med byggbolagen som gjort att man nyligen bytt en liten obebyggbar yta vid Råstasjön mot två större grönområden i Huvudsta.

solna.se/oversiktsplan finns hela planen att läsa – här finns också en karta med de sk ”framtidsbilder” som har tagits fram för olika stadsdelar. Du kan lämna synpunkter på webbplatsen (när det gäller Råstasjön främst under ”Arenastaden”), alternativt kan du skicka dina synpunkter på posten till Stadsledningsförvaltningen, 171 86 Solna eller via mail till kommunstyrelsen@solna.se.

Under september ska synpunkterna som kommit in sammanställas, varefter ett omarbetat förslag är tänkt att ställas ut i oktober/november. Solna stad tänker sig att planen ska antas av kommunfullmäktige i början av 2016.

Gör din röst hörd – senast den sista augusti!

20140119-Vattenrall

Foto Johan Lind

5 tankar kring ”Kommentera Solnas nya Översiktsplan

 1. Grigorios Papadoyannis

  under 1990 talet avverkades stora ytor kring Råsta sjön av månghundra åriga träd innanför sjöstigen och längs med vatten kanten,besök gärna stubbarna av de få som inte smusslats bort och se efter med egna ögon huruvida röta,håligheter,råttor varit anledning eller virus från fåglar snarare än okunskap och inte behörig insatt personal med arboristiska kunskaper av lövskog.Det verkar i en del fall som den gamla hederliga skärgårdsneurosen att finna sol och utsikt även spelat roll.Om det nu skall bli en stadspark så bör nya planteringar ske och kaukasisk vingnöt köps enbart på ett enda ställe i Mellansverige med enbart personlig avhämtning .
  Framtida avverkning måste basera sig på kunskap och öppenhet inte avverka för att slippa ledan av skuggan eller begär till vattenutsikt utan vara baserad på rejäla kunskaper om mark,träd,och biotoper.

  1. Ulla Westholm

   Hej.
   Jag har bott i Råsunda i 13 år men nu flyttat därifrån sedan många år. Jag tyckte om att vandra vid Råstadsjön eftersom mitt liv var stressigt under den tiden. Under mina promenader njöt jag av sjön, fågellivet, naturen och stillheten mm. Min stress försvann och jag blev glad och harmonisk igen. Jag blir beklämd när jag tänker på att detta fina ska byggas bort . Jag tycker natur och djurliv är SÅ viktigt för oss människor. Snälla alla ansvariga…… lyssna på oss. Tänk inte bara i pengar och bygge. Människor som lever nära naturen mår bättre. Bevara dessa fina fågelsjöar för oss och det fina fågel och djurlivet.

 2. Åke

  Mycket viktigt att alla som bryr sig om Råstasjön och andra grönområden i Solna skriver några rader innan samrådstiden går ut. Vi är många som vill se en omställning till en gång- och cykelvänlig stad, och som värnar de små gröna oaser vi har kvar i en stad som snart har 100 000 innevånare.

 3. mariella ewerlöf

  Råstasjön med omnejd är det absolut finaste som finns i Solna. Solna har tyvärr redan förlorat fina områden.
  Låt inte Råstasjön bli Ingentingsjön!

Kommentarer är stängda.