Översvämningar – allt vanligare

Så här såg det ut på Sjövägen en regnig söndag i september 2015. Många bilister tvekade och vände. De kunde ju se bärgningsbilen i backen som tvingades forsla bort en bil vars motor dött i vattenflödet. IMG_0187

Att regnen i framtiden  kommer att bli fler, och rikligare,  är alla klimatforskare eniga om. Detta borde leda till eftertanke. Vi vet ju att när markytor asfalteras, hårdgörs, så har vattnet inget naturligt avflöde – vi får översvämningar; många och allvarliga.

IMG_0219Fundera därför på vad konsekvenserna blir om den styrande alliansen i Solna får som den vill och låter bygga 700 lägenheter vid Råstasjöns stränder – på strandskyddat område (!) Den förkättrade sumpskogen har faktiskt en viktig funktion, vattnet kan finna en väg som inte översvämmar en väg eller en bostad.

Om skogen förstörs så försvinner inte bara det rika insektsliv som ger fåglar och fladdermöss föda, utan också markens möjligheter att suga upp regnvatten.IMG_0223

Alltså: att asfaltera och bygga vid Råstasjön är oklokt av väldigt många skäl. Förstår de styrande det?

4 tankar kring ”Översvämningar – allt vanligare

 1. Linda

  Tack för en konkret illustration på ett mycket viktigt problem som togs upp i bl a Naturskyddsföreningens svar på ÖP 2030. Råstasjön ligger bara en (1) meter över havsnivån och ytterligare hårdgörande av ytor riskerar inte enbart de tilltänkta höghusen innanför strandskyddat område, utan även villabebyggelsen på andra sidan sjön samt bebyggelsen i arenastaden . Plantera fler träd och buskar istället! När Sjövägen stängs av för biltrafik frigörs stora ytor som är utmärkta för ändamålet.

 2. Huvudstabo

  Bra fotograferat! Är övertygad om att de styrande redan ingått avtal så att man måste blunda för fakta i stället för att se verkligheten som den är.
  Hade varit bra om de hade anlitat helproffs som talat om även denna konsekvens av att bygga vid Råstasjön. Vi kanske begär för mycket av de styrande i Solna ! Byggnadsnämndens ordförande tycker att det är okej att bygga på deponin trots att expertis avråder.Tyvärr biter inga argument på
  de styrande i Solna. De bara kör på.

 3. David

  Hej, ett bra inlägg vad gäller risken för översvämningar i framtiden, men kanske inte så överlagt vad gäller Råstasjön. Den bebyggelse som planeras kommer ju inte ta något av sumpskogen i anspråk. Det område som ska bebyggas består framförallt av stenplanen där till nyligen det stod en stenkross och samt stendeponier från tiden när industriområdet byggdes och en gammal soptipp från samma tid, där det idag står byggbaracker. Enligt miljökonsekvensutredningen tas ”praktisk taget ingen naturmark i anspråk”, ett uppfattning som delas av de domstolar som granskat ärendet.
  Om Solna stad byggt enligt de ursprungliga planerna, hade däremot sumpskog försvunnit.
  Mvh, boende vid Råstasjön

  1. Gammal Råsundabo

   David,

   Det är förstås alldeles riktigt att Solnas ursprungliga byggförslag om 1800 lägenheter vid sjön skulle inneburit en total ödeläggelse av området. Det säger sig självt.

   Det nuvarande förslaget inkräktar dock allvarligt på naturvärden och ökar risken för såväl översvämningar som kontaminerat vatten. Kom ihåg att den tänkta byggplatsen till stor del är gammal deponi. F ö vet den minnesgode att de områden där betongfabriken och byggbodarna står var grönskande skog – tills helt nyligen faktiskt. Att hårdgöra ännu fler ytor vid byggandet av 700 lägenheter – till en del på strandskyddat område ! – betyder att man också tar sumpmark i anspråk. Byggplanen talar ju om nya gångvägar och spångar genom området.

   Det är nog dags för den styrande alliansen att tänka om. Skrota byggplanerna och ge tillbaka de grönområden (cementfabrik och byggbodar) som nu är till låns på dispens.

Kommentarer är stängda.