Vårt naturområde offras till förmån för ännu fler bilar

I juni 2014 beslutades att Sjövägen ska stängas för trafik senast under 2015. Att stänga vägen är ett nödvändigt steg i att åter sammankoppla natur- och rekreationsområdet runt Råsta- och Lötsjön. Som underlag för belutet hade politikerna tillgång till gedigen kunskap om vägens barriär- och miljöstörande effekter i området. Flera av kunskapsunderlagen togs fram i samband med planerna på att låta Arenastaden växa närmare Råstasjön.

Från natur- och rekreationssynpunkt vore naturligtvis det bästa om vägen helt togs bort och att ytorna i stora delar kunde återplanteras. Vid ett samråd i våras meddelade dock de s.k. blåljusmyndigheterna att de önskar att Sjövägen ska vara fortsatt farbar för dem. Det kan enkelt tillgodoses även om vägen är stängd för den allmänna biltrafiken.

Nu kommer den tekniska förvaltningen i Solna att föreslå att beslutet rivs upp. Det planeras att göras i den nyinrättade Tekniska nämnden på tisdag den 13 oktober. Mycket tyder på att allt har att göra med öppnandet av Mall of Scandinavia. För att ta om hand tiotusentals bilburna besökare varje dag är man beredd att än en gång låta folkhälsa och Solnabornas behov av trivsamma livsmiljöer att få stryka på foten. Än en gång blundar man för de oersättliga naturvärdena vid Råstasjön. I och med att beslutet rivs upp raseras också förutsättningarna för ett mellankommunalt naturreservat runt Råstasjön och Lötsjön.

20130303-GardsmygJohan Linds gärdsmyg som undrar om dess boplats kommer finnas kvar.

9 tankar kring ”Vårt naturområde offras till förmån för ännu fler bilar

 1. Solnabo

  Häpnadsväckande att alliansen i Stadshuset totalt verkar strunta i naturvärdena kring Råstasjön! Det som hägrar är att till varje pris tillgodose biltrafiken till och från Arenastaden. I sista Mitt i Solna uttalade sig byggnadsnämndens ordförande med anledning av att Mark och miljööverdomstolen beviljat prövning när det gäller Råstasjön.Han sa det kommer byggas med det kommer att fördröjas. Det uttlande tyder på att de inte är ett dugg rädda om Råstasjön. Tråkigt att höra ett sådant uttalande ifrån en folkvald person som är högavlönad av solnaborna. Men vid det här laget är man luttrad som gammal Solnabo. Det arroganta förhållningssättet började med skrytbygget Friend Arenan. För vem byggdes det egentligen!!!!
  Som man även kunde läsa i Mitt i så bygger Sundbyberg på ett helt annat sätt än Solna.

 2. Å Andersson

  Vill vädja till alliansen i Solna att sätta ner foten och se till att förvaltningen implementerar beslutet från 2014. Idag är Råstasjön omgivet av trafik på alla sidor, och när MoS öppnas finns en risk att den massiva biltrafiken helt ödelägger området. Som skattebetalare blir man också beklämd över att dyra och gediget genomförda utredningar som visat att Sjövägen inte behövs läggs i byrålådan till förmån för ett par trafikplanerares åsikter. Sjövägen måste stängas av under 2015, chansen kommer aldrig igen. Blåljusmyndigheternas behov kan enkelt tillgodoses genom att rödljus som alltid lyser sätts upp där genomfartsskyltarna står idag. Inga vändplaner behövs. Kör man mot rött ljus förlorar man körkortet på plats, vilket torde avskräcka.

 3. Anna

  Sveriges största p-garage byggs just nu vid Mall of Scandinavia. Självklart finns starka krafter som vill hålla alla vägar öppna och tillgodose att flödet av bilar aldrig sinar in i Arenastaden. Men det är just då det är nödvändigt att våra folkvalda värnar det rekreations- och naturområde som ännu finns kvar, och som betyder så mycket för boende i Solna och Sundbyberg.

  1. Uppvuxen i Solna

   Anna!
   Bra att du tar upp att Sveriges största P-garage just nu byggs vid Mall of Skandinavisan. Infrastrukturen i och kring Arenastade är och har varit
   under all kritik. Solna stad uppmanar folk så fort det är något event vid Friends Arenan lämna bilen hemma. Även om det nu byggs ett mastodontbygge i form av ett P-garage kommer det inte lösa de stora problemen. Snarare en uppmaning att ta bilen till arenastaden. Vilket kommer leda till ännu större problem med infrastrukturen i och runt arenastaden. Hur dåligt alliansen sköt sitt uppdrag med att lösa hela trafiksituationen där är vida känt långt utanför Solna stads gränser.Anna! När jag läste ditt inlägg kom jag att tänka på artikeln om Råstasjön i senaste Mitt i. Där konstatera Jonas Nygren (S ) kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg följande. Solna och Sundbyberg
   bygger på ett väldigt olika sätt. Allt i Solna är storskaligt,mastodontbyggen, så gör vi inte i Sundbyberg där bygger vi i mindre skala och mer stadsmässigt.
   Jag själv konstaterar avslutningsvis att de styrande i Solna inte ens lyssnar på WWF när det gäller Råstasjön utan vill till varje pris driva igenom bygget vid
   Råstasjön.
   En kombination av makt, pengar och prestige!

   1. Oroad

    Jonas Nygren har även nyligen sagt att ”om Solna tar hand om bilarna kan Sundbyberg ta hand om människorna” med anledning av att besökare till Sundbyberg är hänvisade till Solna för att hitta parkeringsplatser. Tyvärr så sant som det är sagt. Kanske kan Solna bygga infartsparkeringar längs med hela gränsen mot Sundbyberg?

    1. Uppvuxen i Solna

     Oroad!
     Förstår din oro och jag delar även den. Tack för din information om att Jonas Nygren sagt att om Solna tar hand om bilarna så tar Sundbyberg hand om människorna. I vilken sammanhang sa Jonas Nygren det ? Om Solna nu bygger Sveriges största ” mastodontbygge” P-garaget i Arenastaden kan det väl inte betyda annat än att Solna stad vill att det ska utnyttjas.Fler bilar och bilavgaser till Solna. Stor kontrast mellan det tänket och att sedan Solna uppmanar invånarna att cykla. Cykelplaneringen är vid det här laget ingen hit i Solna. Det har ju stått en hel del om den i media. Hur ska Solna stad lyckas med ekvationen balans mellan cyklar och bilar i Solna Stad! Har svårt att se att de kommer lyckas!
     Det saknas en helhetssyn i Solna när det gäller infrastrukturen. Ingen av de styrande politikerna i Solna kan vara nöjda med vad de hittills ställt till med när det gäller
     Infrastrukturen.

     1. Oroad

      Nygren twittrade detta efter att någon som skulle besöka Sbg just insett att man som bilist hänvisas till Solna för att parkera. Helt i sin ordning, menade Nygren! Men som du säger är den motorernas högborg som byggs till MoS saknar motstycke i historien. Detta sker samtidigt som Solnas alla styrande dokument lyfter fram att man ska fokusera på gång- och cykeltrafik. Säkert är det också så att en del av våra politiker faktiskt önskar det, problemet är att Solna inte styrs av politiker när det kommer till infrastruktur. Det är trafikingenjörernas arena i Solna. Vilka de i sin tur vill tillfredsställa kan vi bara spekulera om. Men det inte är Solnaborna i alla fall.

 4. Uppvuxen i Solna

  Tack Oroad för snabbt svar! Du verkar både intresserad och väl insats i vad som händer i arenastaden och i Solna i stort.Lägger in en länk till en intressant uppsats från KTH 2013 med titeln ”Hur stadsbyggnadsprojektet Arenastaden påverkar befintliga och framtida kontorsfastighetsvärden”.
  I den kan man också läsa om hur stort allt är i Arenastaden MoS nämns specifikt. En fråga man kan ställa sig är hur det ska gå för affärerna i MoS
  när man läser om hur hyrorna kommer öka framöver till hyresnivåer som närmar sig innerstadens nivåer. Om man ser till grannkommunen Sollentunas nya centrum är det många affärer som stängt på grund av att hyrorna är för dyra.
  Det kommer nya äffärer men alla blir inte långlivade. en del lokalt står tomma inget man gärna talar om.
  Vi får hoppas att det kommer gå bättre för MoS.

  https://www.kth.se/polopoly_fs/1.403748!/Menu/general/column-content/attachment/153Arenastaden%20uppsatsen%20SENASTEE.pdf

 5. Gammal Råsundabo

  Vem har (tar?) makten i Solna? Det är uppenbarligen inte politikerna som styr, åtminstone inte då det gäller infrastrukturfrågor. Här har en enig nämnd för ett år sedan bestämt att Sjövägen ska stängas för trafik och översiktsplanen som just gick ut på remiss säger samma sak; stängning av vägen. Det är en trovärdighetsfråga inte minst för den styrande alliansen som gång efter annan lockat med ett naturreservat sammanlänkat med Sundbyberg. Vi Solnabor har inte röstat på trafikingenjörer vars enda idé tycks vara framkomlighet för bilar, överallt och alltid. Vi har röstat på politiker som sett värdet i god miljö också för gående och cyklister. Vi har röstat på politiker, inte på tjänstemän! När tänker våra förtroendevalda stå upp för sina löften och beslut?

Kommentarer är stängda.