Solna sviker sina löften runt Sjövägen

Förvaltningen säger i sin skrivelse att det pga samråd med framförallt blåljusmyndigheterna som gör att man inte uppfyller det tidigare löftet att stänga av Sjövägen. Hela denna historia är mycket konstig och det skulle vara intressant att höra vad den egentliga anledningen är till att hålla vägen öppen.

Det är dock bra att det kommer bli ytterligare samråd med de boende, vilket vi räknar med kommer leda till att Sjövägen stängs av för allmänheten, vilket borde vara idealiskt för blåljus.

Men är det allvarligt menat eller bara ytterligare ett sätt att föra oss medborgare bakom ljuset? Är  Solna är seriösa med att lyssna på de som bor i området, bjud in oss till en dialog på samma sätt som ni bjuder in blåljus.

1. Samrådet med SL/Arriva har inte tillfört något i sak då man inte har några planer på att återuppta den busstrafik genom bostadsområdet som drogs in 2012. Det är riktigt att det vid samrådet om Sjövägens nya detaljplan att SL/Arriva då konstaterade att det vid den tiden gick busstrafik på Sjövägen.

2. Samrådet med blåljusmyndigheterna, där dessa meddelar att de önskar att vägen är fortsatt farbar för dem, är inte heller nya fakta. Detta framgår med all önskvärd tydlighet i den Fördjupade Översiktsplanen från 2007 (sök på Sjövägen i dokumentet så får du fram alla skrivningar). Dessutom är det ett känt faktum att blåljusmyndigheterna alltid är kritiska till att stänga vägar, vilket är en självklarhet eftersom det ingår i deras uppdrag att alltid förorda bästa tänkbara framkomlighet för DSC_6300utryckningstrafiken. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att polismyndigheten i sitt yttrande går utöver sitt eget kompetens- och uppdragsområde och för fram synpunkter även gällande hur kommunen bör planera sin väginfrastruktur för allmäntrafiken. Men den frågan har redan utretts i den trafikutredning som Solna har låtit Ramböll utföra. Där konstateras att Sjövägen inte behövs för trafikförsörjningen i Arenastaden. Man konstaterar vidare att det varken är ekonomiskt eller förenligt med en attraktiv stadsmiljö att dimensionera infrastrukturen utifrån tänkbara extremsituationer i Arenastaden.

Det vill säga att vad detta politiska beslut handlar om är vad man anser vara en ”attraktiv stadsmiljö” i området runt Råsta- och Lötsjön. SBN drog slutsatsen att det som i det här fallet är mest attraktivt för Solnaborna och Solnabornas stadsmiljö är att stänga vägen mellan sjöarna för allmäntrafiken och därmed skapa förutsättningar för ett sammanhållet natur- och rekreationsområde. Tekniska förvaltningen tycks däremot inte ha något intresse för natur och rekreation utan ser det som sin uppgift att skapa optimala biltrafikflöden.

Därför menar vi att om man i TN väljer att riva upp SBN:s beslut att stänga vägen gör man en politisk omprioritering där biltrafiken sätts före Solnabornas möjligheter till naturupplevelser och rekreation. Det är politikernas fulla rätt att göra den prioriteringen, men man bör då stå för den inför sina väljare.

Det vore även intressant att få reda på vilket samråd som gjordes med blåljus innan Solna beslutade bygga Friends Arena och MoS, två byggnationer som på ett effektivt sätt korkar igen delar av Solna.

Vill du läsa underlaget som förvaltningen tagit fram finns den att läsa här. Vi saknar dock ídé-skissen till förslag om hur tekniska förvaltningen vill se Sjövägen i framtiden.

 

7 tankar kring ”Solna sviker sina löften runt Sjövägen

 1. Naturvän i Solna

  Det anmärkningsvärda här är att förvaltningen inte lägger fram ett enda argument för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik. Nämndens ledamöter måste syna denna bluff och kräva att förvaltningen gör om, och gör rätt. Avstängningen ska genomföras! Naturen och friluftsmiljön vid sjöarna är värda att kämpa för, och det kommer vi att fortsätta göra.

 2. Oroad

  Om man läser underlaget som förvaltningen presenterar blir man minst sagt ledsen över slöseriet med skattepengar. Se t.ex. samrådet man har genomfört med SL/Arriva: Där sitter sex skattefinansierade tjänstemän (två från SL/Arriva och fyra från Solna) och har ingen aning om vad man ens pratar om. Det står att Sjövägen har bussförbindelse med Ör, vilket aldrig har varit fallet. Man konstaterar att det ”vore synd att ta bort hela Sjövägen då bussförbindelse finns”. Vaddå goddag yxskaft?

  1. Uppvuxen i Solna

   Oroad!
   Bra inlägg! Det är lätt att slösa när man inte behöver ta pengar ur egen ficka.. Känns som det mer är en regel än undantag sedan man dragit igång
   dessa gigantiska mastodontbyggena i Arenastaden. Hela arenastaden och dess infrastruktur har blivit för stor så det verkar som Solna Stad har svårt att hantera dess följer.Att det sedan står att Sjövägen har bussförbindelser med Ör en sådan felskrivning är helt oacceptabel. Varför kontrollerar man inte förvaltningens underlag! Någon borde ha upptäckt denna felaktighet!

   1. Oroad

    Faktum är att jag berättade för tekniska förvaltningen, när de menade SL behövde bjudas in till samråd med SL, att buss 505 togs bort från bostadsområdet vid Sjövägen redan 2012.

    1. Uppvuxen i Solna

     Oroad! All heder åt dig för att du upplyste tekniska förvaltningen om att buss 505 togs bort redan 2012.
     Men det är egentligen inte en invånaren uppgift!
     Man kan ställa sig frågan om det finns fler felaktigheter
     I underlaget! Trovärdigheten sätts på spel när sådana här felaktigheter upptäcks av en kommuninvånare.

     1. Oroad

      Tack. Problemet är att förvaltningen inte är intresserade av att ta emot information från en medborgare. De vill uppenbarligen inte heller besöka platser i Solna eller kolla en busslinjekarta. Därmed det oerhörda slöseriet med resurser. Här satt sex personer i möte och inte visste hur bussarna går i området (märk väl att SL:s representanter enligt underlaget inte heller hade kunskap om detta). ”Välkomna till tekniska förvaltningen i Solna. Öhh, vill ni ha kaffe?…”

 3. Uppvuxen i Solna

  Oroad! Jätte bra att du tar upp att förvaltningen inte är intresserad att ta emot information av från medborgare. Man kan ju tycka att de i stället skulle vara tacksamma för information från en medborgare. I det här fallet ” rätt ” information. Håller med dig om att det är slöseri med resurser att det sitter sex personer i möte utan korrekta kunskaper. Skrämmande! Men jag blir ej förvånad längre hur saker och ting sköts (missköts) i Solna.
  Vändplanen vid Råstasjön är väl ett lysande exempel på slöseri med skattebetalarnas pengar. Mycket som invånarna i Solna får betala helt i onödan.

Kommentarer är stängda.