Solnas styrande allians är skakade – och skattebetalarna får stå för advokatkostnader på löpande räkning

Solnas styrande allians är uppenbart skakade över att Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) nu prövar detaljplanen på ca 700 lägenheter vid Råstasjön. Kan det verkligen vara rätt att bygga innanför strandskyddat område och förstöra ett ekosystem som är en så viktig bärare av lokal och regional biologisk mångfald? Klimatmötet i Paris kommer att sätta ljuset på att miljöer som hyser hotade arter idag är viktigare att skydda än någonsin tidigare. Den lilla lokala frågan om Råstasjöns bevarande ska ses i en global kontext. Genom att skydda fåglarna vid vår sjö hjälper vi också nationellt hotade arter. Vilket i sin tur har betydelse i ett internationellt sammanhang.

Solnas stora oro för MÖD:s prövning gör att de gett advokatfirman Åberg & co i uppdrag att ta fram ett stort antal yttranden som försvar för byggplanerna. Vi har så här långt räknat till tretton stycken i Solnas diarium. Rädda Råstasjön frågade Solna (genom Kontaktcenter) vad vi som skattebetalare betalat för alla dessa advokattimmar? Varför har Solna inte registrerat detta i sina diarier? Detta var svaret vi fick:

From: Kontaktcenter

Sent: Friday, November 6, 2015 2:32 PM

To: Rädda Råstasjön

Subject: SV:Re: *1511030480* allmänna handlingar

Hej!

Det är korrekt att Solna stad använt Advokatfirman Åberg & Co för att ta fram yttrandet till Mark- och miljööverdomstolen i mål P 6876-15.

Det saknas handlingar i diaret, vilket beror på att bokning av tjänsten gjorts per telefon, avstämning och rapportering skett vid möte med advokatfirman och tjänsten förts vid avslutat uppdrag, allt i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Med vänlig hälsning

NN

politiker_i_vassen

2 tankar kring ”Solnas styrande allians är skakade – och skattebetalarna får stå för advokatkostnader på löpande räkning

 1. Uppvuxen i Råsunda

  Detta är ytterligare ett bevis på att alliansen i Solna bara tänker på att bygga till varje pris vid Råstasjön. Kosta vad det kosta vill! Helt obegripligt att man kan handskas på det sättet med Solnabornas skattepengar! Nu är det lägge att Herr Granfalk och hans gäng kliver fram ur vassen och förklarar sitt handlande för oss som bor i Solna! Ingen kan väl vid det här laget missat det missnöje som råder bland solnaborna om hur alliansen styr Solna.

 2. Solnabo

  Förstår att alliansen med all rätt är skakade efter det att Mark och Miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd när det gäller Råstasjön.
  Det är anmärkningsvärt att de anlitar en dyrbar advokatfirma för att ta fram ett antal yttrande till Mark och Miljööverdomstolen och dessutom på löpande räkning. Det sistnämnda är något som bör undvika. Bra att detta kommit fram till Solnaborna. Varför diariebokförs inte kontakterna med advokatfirman?
  Inte undra på att man som solnbo tappar förtroende för Granfalk och hans gäng! Det är inte första gången det sker konstigheter när det gäller Råstasjön.
  Ett lysande expempel är vändplanen vid Råstasjön som blev en dyrbar historia. Man fick ingenting för den fakturan. Helt bortkastade pengar.

Kommentarer är stängda.