Det ”gröna partiet” i Solna stadsvandrar med YIMBY vid Råstasjön

YIMBY är enligt sin hemsida ett nätverk för stadsvänner. Man vill att staden ska växa och utvecklas till en tät blandstad och inte en gles bilstad. Den täta blandstaden är enligt YIMBY ”gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering”.

Ovanstående är lätt att hålla med om, men den utveckling vi ser i Arenastaden och i andra delar av Solna är dessvärre fokuserad på byggnation av massiva kontorskomplex och en utökning av biltrafiken. Bostadsbristen i Stockholm är stor, och många av oss skulle anser att det vore mer prioriterat att att bygga bostäder för unga och barnfamiljer i attraktiva lägen såsom Arenastaden. Gjorde vi det kunde vi också bevara och utveckla de små gröna oaser som betyder så mycket för människor i en växande storstad.

Solnas styrande allians har i Arenastaden satsat på att i bästa läge, några kilometer från innerstadens kärna, uppföra storskalig bilinfrastruktur med bl a en flerfilig ramp planerad på 70-talet. På en central plats i den nya stadsdelen återfinns också Sveriges största parkeringsgarage. Cyklister och gående har däremot svårt att hitta och ta sig fram. Knappast det någon skulle mena med en levande stadsmiljö av blandstadstyp.

På söndag ska YIMBY Stockholm gå på en vandring runt Råstasjön och avsluta med en fika på Mall of Scandinavia. Centerpartiets högste företrädare i Solna är anmäld att gå med. Hoppas då att någon YIMBY frågar honom varför hans ”gröna parti” valt att fokusera på storskaliga lösningar för bilism och ensidigt satsat på företagens behov vid exploateringen av den nya stadsdelen Arenastaden? 

Jonathan_stenvall_01

Foto: Jonathan Stenwall