Ett möte med Riksbyggen

Företrädare för Nätverket Rädda Råstasjön har nyligen träffat två representanter för Riksbyggen, Karin Ahde och Charlotta Szczepanowski.

Vi fick veta två viktiga saker, dels att Råsta Café/Råsta Folkets Hus-byggnaden vill de riva och att de vill bygga ett nytt hus som ska inrymma ett kafé. Husets utformning visste de inte något om. Ett Naturum skulle ju vara bra, men det gavs inga som helst garantier för något sådant.

De ville också anlägga något slags kolonilotter i området.

Som vi redan förstått vill Riksbyggen tyvärr dessutom även bygga bostäder på sin nyköpta mark. Men det verkar ligga en bit fram i tiden, 5-10 år. Risken med denna byggnation blir ju att den gröna kilen mot Järva skärs av. Det blir något som vi kommer att motsätta oss.

Vår ståndpunkt är klar – varje sorts nybyggnation i det aktuella området som hotar naturområdet, naturreservatet och den gröna kilen mot Järvafältet kommer vi att överklaga.

Henrik Persson
kontaktperson,
Nätverket Rädda Råstasjön

Kartan
Nära tennishallen i nordväst vill Riksbyggen bygga