Detaljplan för bostäder vid Arenastaden i Solna kommun upphävd

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag upphävt Solna kommuns beslut att anta detaljplan för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda, i kommunen. Domstolen anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen.

Detaljplanen antogs av Solna kommun i juni 2014. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 600-700 lägenheter med ett visst inslag av andra lokaler samt att länka samman Arenastaden med omgivningen och säkerställa tillgängligheten till Råstasjön. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område.  

Efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtagit detaljplanen överklagades denna till Mark- och miljööverdomstolen av Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden samt Naturskyddsföreningarna i Stockholms län och Solna-Sundbyberg. Föreningarna ansåg bl.a. att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna. 

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som medför att området saknar betydelse för strandskyddets syften. Visserligen avser detaljplanen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

Idag kom det mycket glädjande beskedet att Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för byggnation vid Råstasjön. Domstolen är sista instans i ärendet och ändrar därmed länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens beslut från förra året. Dock har domstolen öppnat för ett överklagande till Högsta Domstolen, något som är mycket ovanligt.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg har tillsammans med bland annat Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Hyresgästföreningen kämpat emot bebyggelseplanerna sedan de blivit kända i oktober 2012.

Det största engagemanget har dock kommit från de många engagerade medborgare som ingår i Nätverket Rädda Råstasjön.

Nätverket Rädda Råstasjön är mycket lättad över domstolens beslut, då detta innebär att Råstasjöns värdefulla natur- och rekreationsområde kan bevaras i sin helhet. Inventeringar vid sjön visar på en stor biologisk mångfald, och det har bland annat observerats fler än 190 fågelarter och 340 växtarter i området.

En stor del av områdets mångfald skulle ha gått förlorad om byggnation hade genomförts. Bebyggelseplanerna skulle ha riskerat att minska sjöns natur med närmare hälften, och inneburit en stor förlust såväl för Stockholms läns biologiska mångfald som för närboendes tillgång till ett älskat rekreationsområde. Solna stad har inga beräkningar på hur många personer som nyttjar området idag, men kommunpolitiker utgår från att det är minst 30.000 motionärer, barnfamiljer och rekreationssökande som vistas i området regelbundet.

Solna stads byggplaner skapade dock ett stort folkligt motstånd; nästan 25.000 människor har skrivit på en namnlista som protesterar mot byggnation vid Råstasjön. År 2013 utsåg Världsnaturfonden också Råstasjön till det mest skyddsvärda området i Stockholms län. I och med dagens beslut från Mark- och miljööverdomstolen, står det klart att det även fortsättningsvis finns stora förutsättningar att bevara områdets naturvärden.

Nätverket Rädda Råstasjön kommer även framöver att engagera sig för Råstasjön och fortsätta arbetet med att bevara denna oas i vår tätort. Inom kort kommer vi söka samtal med Solna stad för att utveckla planerna för ett naturreservat. I tre och ett halvt år har vi kämpat för sjön – nu ska vi satsa på att bevara den för alltid!

Här kan du läsa domen.

grahager_2016

Foto Johan Lind

16 tankar kring ”Detaljplan för bostäder vid Arenastaden i Solna kommun upphävd

 1. Gammal Råsundabo

  Underbart! Grattis till alla som kämpat för Råstasjön! Om stadens styrande är kloka så påbörjar de omedelbart arbetet med det utlovade naturreservatet. Då visar man i handling att man förstått vikten av detta unika grönområde och framför allt: man visar de engagerade Solnaborna att man denna gång lyssnat och förstått.

 2. Huvudstabo

  Vilket glädjande besked som Mark och Miljööverdomstolen lämnat i idag!
  Detta visar på att det lönar sig att kämpa för något som man tror på! Tänk vilket engagemang som så många människor visat för att att det inte ska byggas vid Råstasjön! Helt otroligt! Varmt tack till er alla som kämpat så tappert! Det hjälpte inte att Solna stad anlitade den svindyra advokatfirman
  för att få igenom bygget vid Råstasjön. Återigen en helt onödig faktura som vi Solnabor får betala för!

 3. Siw Sköldbring

  Så obeskrivligt glädjande efter sååå
  orimligt lång kamp av oss över 25.000 Solnabor!!!

  STORT O VARMT GRATTIS O TACK
  TILL ALLA SOM KÄMPAT FÖR ATT VI SKA FÅ BEHÅLLA DENNA VACKRA, BETYDELSEFULLA OCH UNIKA NATURLOKAL, BÅDE VAD GÄLLER FLORA OCH FAUNA!
  INNERLIGA LYCKÖNSKNINGAR INFÖR FRAMTIDEN
  OCH HOPP OM MERA FÖRNUFTIGA O INSIKTSFULLA POLITIKER – ÄVEN I SOLNA!

  DETTA MÅSTE FIRAS REJÄLT!

 4. Krister

  Ett nederlag för alla som söker bostad i Solna och som är unga.
  Gubbar och tanter tänker inte på oss.
  De har redan en bostad.

  1. Ankarstock

   Men är det egentligen ett nederlag? Kom inte nederlaget redan då Solna till varje pris ville ha in stora kontorshus till Arenastaden, och kallt räknade med att de skulle få bygga bostäder på strandskyddat område? Till att börja med var det ju 1800 – vilket man säkert kalkylerat med då Solna satt i samtal med bland annat PEAB. Man la Råstasjön i pant

   Att det nu inte får byggas 600 lgh, är det så stort? Solna ”hittade” ju 300 på balongberget som inte redovisats tidigare, så då är det bara 300 till som behövs.

   Hade Solna varit en seriös kommun hade de haft en blandad bebyggelse i Arenastaden, och inte bara huvudkontor.

   Nu visare det sig att panten Råstasjön inte var värd något – vem ska vi då skylla på? De som satte den i pant för att bygga kontorsfastigheter, eller de som värnar området för efterkommande?

   1. Oroad

    På pricken! Kan någon verkligen på allvar mena att man har haft det skriande bostadsbehovet för ögonen i planeringen av Arenastaden? Här hade det funnits utmärkta möjligheter att bygga bostäder för alla som söker bostad i Solna och som är unga. Tyvärr var det andra viljor som segrade.

 5. Pingback: Stor dag för gräsrotsrörelse idag med seger i mark- och miljööverdomstolen | Bild & Naturhistoria

 6. Henrik

  Att för fram argument som bostadsbrist och att unga inte hittar bostad pga detta håller inte. Det kan inte få kosta skövling av naturområden och andra åtgärder för att det ska byggas bostäder. Problemet kan och måste lösas på andra sätt där alla intressen kan samverka. Bo får man göra där det finns plats, man kan inte skapa sig plats med alla medel. Det är samma personer som resonerar så som utan problem förespråkar rivningar av gamla fina hus osv. Det leder till förfulning av områden och betydligt minskade kultur och trivselvärden. Och nej, jag är inte en gammal gubbe.

Kommentarer är stängda.