Tankar från roten

Vi Råstasjövänner går ju i dessa dagar alla, efter den positiva domen, omkring lite som i ett rus. ”Fånigt leende” som någon skrev på Facebook. Vi kan och bör nu givetvis också blicka bakåt mot de gångna tre åren av kamp för att rädda sjön. Vi har lärt oss mycket, och det finns slutsatser att dra.
Vi har också mycket att ta tag i framöver. Det är snart dags att sluta fira och börja se mer nyktert på omvärlden.

Rubriken till den här texten har jag stulit från Tage Danielsson. Han var en av Sveriges största humorister, men också en stor miljövän. Och han var inte bara rolig, i nästan allt han (och Hasse Alfredsson) gjorde fanns också ett ställningstagande. I Lindemansketcherna och filmer som ”Äppelkriget” tog de ställning för den ”vanliga” människan – som kanske inte hade särskilt mycket ekonomiska resurser och inte hade särskilt mycket att säga till om i samhället. Men som ändå ville, och för demokratins skull borde, göra sin röst hörd.

Tankar som kommer från oss vid samhällsträdets rot, och samtidigt från roten i betydelsen huvudet, är väl lika mycket värda som andra tankar? Det var budskapet. Ironin över makthavarnas uppblåsthet, okunnighet och tillgjorda later var ofta skarp och bitande. Kejsaren kunde ju faktiskt vara naken ibland, han med.

Strandskyddet är värdefullt
Sverige hör enligt samstämmiga uppgifter till de länder i Europa där klassklyftorna ökat mest under senare decennier.
En del har följaktligen numera råd med det mesta. Andra har inte särskilt bra råd – med det mesta.
Det är viktigt för de som inte har mycket pengaråd att det finns gratisaktiviteter.
Till det som – underbart nog – verkligen är gratis hör i vårt land att kunna njuta av naturen, motionera i naturen, och se och höra fåglar och andra vilda djur i naturen. Vi har allmänningar och en Allemansrätt. Det finns lagar och regler även för hur vi får röra oss i de här områdena. Det är också bra. Men friheten vi har är stor och viktig att försvara.

Det är också därför som strandskyddet, som ger allmänheten tillträde till områden nära sjöar och vattendrag, är så värdefullt.
Det är därför platser som Råstasjön är så värdefulla. Det här med strandskyddet tar också Mark- och miljööverdomstolen fasta på i den dom som kom igår.

Kommunstyrelseordförande Pehr Granfalk (m) här i Solna tycker domen är dålig: ”Det här är en principiellt viktig fråga. Beslutet i dag lägger en död hand över stora delar av bostadsbebyggelsen i landet”. Det säger han i lokaltidningen”Vi i Solna” 22/2, apropå domen. Den renhåriga dom som Mark- och miljööverdomstolen antagit är ett försvar för och upprätthållande av strandskyddslagarna. Det är det som stör Pehr Granfalk. Därför talar han om ”en död hand”. Han vill uppenbarligen försämra strandskyddet – kanske avskaffa det helt? Men det är bara de som har mycket pengar, som kan köpa sig bostäder eller hus med sjötomter, som kommer att tjäna på det.

Det här anser jag vara viktiga perspektiv på Råstasjö-frågan förutom värnet av själva naturen. Andra kanske inte ser just de här frågorna som lika viktiga, men vill ändå skydda naturen runt sjön. Då kan vi samarbeta i alla fall. Detta har också varit grundvalen för folkrörelsen Nätverket Rädda Råstasjön. Alla som stött alla eller några av våra tio grundvalspunkter har varit välkomna i vårt arbete:

• Solna kommuns planförslag ska avvisas i sin helhet.
• Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida.
• Hela skogsområdet ska bevaras intakt.
• Upprätthåll strandskyddet.
• Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat.
• Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
• Rödlistade arter måste bevaras.
• Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats.
• Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö.
• Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken.

Världsnaturfonden, WWF, skriver på sin hemsida under rubriken ”Sveriges natur mår inte bra”:
”Hoten mot vår natur, våra arter och ekosystem ökar. Våra ursprungliga äldre naturskogar som är rika på biologisk mångfald blir allt sällsyntare. Östersjön har problem med övergödning, giftutsläpp och överfiske. Idag är de döda havsbottnarna större än någonsin. Fjällen hotas, framförallt på grund av klimatförändringar. Många sjöar och vattendrag hotas av övergödning, dämning och reglering av vattenmängd. Och vi är långt ifrån att nå upp till de nationella och internationella miljömål som vi lovat att hålla.”

Det finns följaktligen all anledning att skydda även den stadsnära naturen så mycket vi bara kan. Världsnaturfonden pekade 2013 ut Råstasjön i Solna som en ”svensk pärla” och en av de mest skyddsvärda naturplatserna i Stockholms län. Solna kommuns Alliansmajoritet valde att förhålla sig på ett mycket märkligt sätt till detta faktum: De försökte tiga ihjäl det. Det tog lång tid innan WWF-utnämningen kom med på Solna stads hemsida. Och det blev bara några rader. I övrigt – inte ett ljud.

Tvingas backa
Vilken annan kommun som helst i landet hade varit stolt över att ha en värdefull naturplats. Men inte makthavarna i Solna inte. Orsaken är klar: Man hade planen att bygga på, och därmed skada, faktiskt delvis utplåna, delar av naturen i just denna skyddsvärda naturplats. WWF:s utnämnande passade inte in i de här planerna. Men man fick backa. Först från 1 800 lägenheter, till 600 lägenheter. Nu tvingas man backa också från denna plan.

Någon stark önskan om att bli ”gröna hjältar” existerar med tydlighet absolut inte hos Alliansmajoriteten i Solna. Det är det ganska besvärliga utgångsläge vi har när vi nu framöver ska försöka skapa ett stort och bra naturreservat kring Råstasjön. Men Alliansen, med Pehr Granfalk (m) i spetsen, och därinom inte minst Liberalerna (f d Folkpartiet) i Solna, har ju faktiskt tidigare uttalat att man precis som Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inrätta ett naturreservat vid Råstasjön.

Vi får hoppas att Alliansen är goda förlorare och inte överklagar Mark- och miljööverdomstolens dom. För vår del är vi beredda att vara ”goda vinnare” och samarbeta med alla som vill verka för nästa mål: Ett stort och bra naturreservat runt Råstasjön.

/Henrik Persson,
aktiv i Nätverket Rädda Råstasjön

HenrikP4
Foto: Ola Persson

5 tankar kring ”Tankar från roten

 1. Gun Olsson

  Sååå kloka ord! Mycket bra skrivet!
  Nästa: Ett stort och bra naturreservat runt Råstasjön i sikte!

 2. Solnabo

  Mycket bra och väl genomtänkt text från Henrik. Det tackar vi för!
  Att Granfalk tycker att domen är dålig visar på att han säkerligen trodde
  att de med hjälp av den svindyra advokatfirman i Stockholm skulle dupera
  Mark och Miljööverdomstolen. Han verkar också vara dålig på att ta en sådan här stor motgång som domen innebär. Återigen en faktura som vi Solnabor får betala
  till ingen nytta!
  Vore av intresse att höra ett uttalande från Anders Ekegren (L) vice orförande
  i byggnadsnämnden om utslaget i Mark och Miljööverdomstolen. Han har ju i allra högsta grad varit involverad i Råstasjön framtid under resans gång. På hans blogg kan man läsa att han även är utbildad jurist så han borde ha stor kunskap i vad juridiken säger om strandskydd m.m. Normalt brukar han kommentera mycket utförligt på sin blogg viktiga händelser.

 3. Oroad

  Fina skäl för den fortsatta kampen du anger. Storsint också att du bjuder in alla som, oavsett motiv, vill kämpa för Råstasjön.

  Du har rätt i att även allianspartierna har uttalat sig positivt om att inrätta ett naturreservat. Det är bra. I övrigt är jag bedrövat förvånad över att dessa frågor i Solna alltsomoftast tycks bli ideologiska. Det finns ingen given logik i att M-väljare enbart skulle önska betong och asfalt.

  Tack för en bra text!

 4. Henrik Persson

  Tack Solnabo.

  Tack, Oroad:
  De ideologiska gränserna har väl varit svajande många gånger i miljöfrågorna. Tidigare talade man ofta om en ”betongallians” mellan moderaterna och socialdemokraterna i fråga om diverse byggen. Men jag vet också att det finns miljövänner bland moderaterna och tror t o m att vi har en del med i vårt Nätverk. Och åsikterna har varit skilda på partimötena också har jag hört.

Kommentarer är stängda.