Sommardagar vid Råstasjön

Nu är vi mitt inne i juli, skrattmåskolonin har nu övergivit den lilla holmen och dragit vidare mot kusterna. Det är nästan ett bedövande lugn vid Råstasjön dessa dagar. Svanfamiljen på den östra sidan av sjön har sex ungar, de växer så att det knakar.

Rastajuli1613

Många undrar varför sjön ser så ”smutsig” ut med mycket alger och växter. Svaret är att Råstasjön är något så unikt som en grund slättsjö nära stadsmiljö. Slättsjöar är oftast grunda och näringsrika, Råstasjön uppges vara bara fyra meter djup på djupaste stället. Säkert kan den näringsrika miljön så här på sommaren bidra till extra alg- och näckrosblomning. Men det är inget ”smutsigt” med sådant, utan fråga om naturliga processer. Vi besökare vill gärna ha en blank vattenspegel, men det är inte säkert att det alltid är det bästa för allt som lever i sjön. Höst och vinter ser sjön dessutom helt annorlunda ut. Zoologer som undersökt sjön har konstaterat att vattenkvalitén är förvånansvärt god och att sjön är full med fisk, som dock ej får fiskas utan i stället blir mat för det rika fågellivet.

Rastajuli1603

I senaste numret av Solnanytt meddelas att arbetet med att skapa ett naturreservat för Råstasjön är igång och att ett förslag kommer att gå ut på samråd. Nätverket Rädda Råstasjön ser med spänning fram emot detta förslag.

Rastajuli1606

Foto: Maria Thiessen