Sjövägen hotar sällsynta arter

Vi kräver en avstängning av Sjövägen för allmän trafik för att möjliggöra bättre spridning av arter mellan Lötsjön/Råstasjön och Madenbäcken. I Hallonbergen/Ör finns det mycket höga naturvärden, lika höga som i Råstasjöns sumpskog.

Sjövägen som trafikled med 8000 fordon per dygn begränsar starkt möjligheterna för spridning och sänker dessutom områdets rekreationsvärden påtagligt. Stäng av Sjövägen för allmän trafik så att fåglar, insekter, groddjur mm. utan risk kan ta sig mellan områdena.

Dessutom borde man ta bort kulverteringen av Södra och Norra Råstabäcken och istället göra om dem till broar. Det är små ingrepp för människan, men skulle ta bort stora, onödiga barriärer för andra arter.

Veckans Vi i Solna har en bra artikel i ämnet, går också att klicka på bilden.

Läs mer i Sundbybergs naturvärdesinventering på stadens hemsida: http://www.sundbyberg.se/…/l-samrad-klocks-Naturvardesinven…

svanfamilj

Foto Leif Oldenburg, Vi i Solna

En tanke kring ”Sjövägen hotar sällsynta arter

  1. Paul

    Vilken bra artikel i Vi i Solna! Höga naturvärden finns troligt också i backen mellan södra Sjövägen och Näckrosen, rakt fram i Leifs bild. Här finns samma slags biotop med blandskog och en del äldre tallar och riskträd, precis som på Sundbybergssidan. Sedan vore det fantastiskt om man försökte rädda det som räddas kan av den vackra och biotopskyddade lövträdsallén längs Sjövägen och Östervägen. Flera av träden har tyvärr blivit skadade under Norrenergis arbeten och här behöver man sätta in aktiva naturvårdsinsatser innan flera lindar eller lönnar behöver tas ned. När genomfartstrafiken försvinner finns många möjligheter till att faktiskt förbättra och förstärka natur- och rekreationsvärden vid Råstasjön. Nu måste politikerna ta sitt förnuft till fånga och genomföra avstängningen av Sjövägen!

Kommentarer är stängda.