Alliansen i Solna, visa att ni bryr er om Råstasjön!

Många Solnabor har väntat på att Solnas styrande allians ska genomföra det som stod på valaffischerna inför valet 2014 – ”ett grönare Solna” (C)- ”Naturreservat vid Råstasjön” (L). Hur länge ska vi behöva vänta innan vi ser några konkreta politiska beslut från den styrande alliansen som faktiskt främjar natur- och rekreationsvärden vid sjön?

Rädda Råstasjön har tidigare uppmärksammat Sjövägen, och de höga naturvärden som finns mellan  golfängarna och Råstasjön. Flera rödlistade arter finns i den lilla skogsdungen på Sundbybergssidan, och biltrafiken skär av en viktig spridningskorridor för växter och djur. 2014 fattade dåvarande stadsbyggnadsnämnden det kloka beslutet att förbjuda allmän fordonstrafik på vägen, ett beslut som revs upp av den av nya tekniska nämnden efter valet.

På en film som gjordes en fredag eftermiddag i slutet av augusti av Kungliga Velocipedklubben kan man se en karavan av bilar som ostraffat bryter mot det gällande genomfartsförbudet för trafik mot Enköpingsvägen. Vad som händer när vägen snart öppnas för trafik åt båda hållen är inte svårt att förstå – det kommer att stå stilla åt båda håll. Vi kan inte begära att polisen ska prioritera frågan, men vi kan ställa krav på våra folkvalda att genomföra det de lovat sina väljare. När Sjövägen efter nr 40 blivit återvändsgränd kan hela sektionen mellan Ör och Råstasjön utvecklas till en välbehövlig grön lunga mellan två städer i stark tillväxt. Blåljusmyndigheterna ska givetvis kunna komma fram när det behövs, men i övrigt kan området bli en del av det nya naturreservatet.

Alliansen i Tekniska nämnden – ni kan visa att ni bryr er om Råstasjön genom ett enkelt nämndbeslut som stoppar den miljöskadliga genomfarten på Sjövägen!

 

 

 

 

5 tankar kring ”Alliansen i Solna, visa att ni bryr er om Råstasjön!

 1. Boende i Näckrosen

  Stort tack till Kungliga Velicopedklubben för dokumentationen. Stillastående bilar spyr ut skadliga mikropartiklar, förgiftar vattnet med tungmetaller som rinner ner i sjön och skapar buller som skadar fåglar och andra djur vid sjöarna. Detta måste få ett slut, det hoppas man att alliansen inser och att de genom Tekniska nämnden omgående agerar för att stoppa den fruktansvärda genomfartstrafiken!

 2. Jacob

  Skulle man låta onödig genomfartstrafik förpesta natur- och rekreationsvärden på Djurgården eller i någon av de vackra parkerna/naturområdena i Göteborgs innerstad? Nej, dessa städer styrs av majoriteter (höger eller vänster spelar ingen roll) som förstår värdet av de små gröna lungorna i storstaden. Dags att Solna också får ett sådant styre, om inte alliansen klarar av att genomföra ens det enklaste av nämndbeslut som skulle stoppa den pågående förstörelsen av miljön vid Råstasjön!

 3. Lydia H

  Inställningen just nu verkar tyvärr vara att Sjövägen-frågan är passerad i och med det upprivna avstängningsbeslutet i TN. Trots att skälet till att man rev upp beslutet hade sin grund i ett missförstånd! Beslutet att riva upp avstängningen grundades på att de styrande i TN tolkade polisen som att de ville ha vägen öppen för allmäntrafiken, vilket vi nu vet inte alls stämmer. Det är bedrövligt att man inte kan ta upp frågan igen nu när vi fått klarhet. Sorgligt också att dialogen mellan politiker, förvaltning och intressenter såsom blåljusmyndigheterna inte ska kunna fungera.

  En klen tröst är att ordf. i TN, Magnus P (C), nu senast åtminstone har erkänt att Sjövägens funktion som genomfartsled har minskat i betydelse i och med anläggningen av Råsta strandväg. Vad han nu vill ha sagt med det…

  Kul (eller inte) förresten, att se hur fåglar börjat våga sig ut på den del av Sjövägen som just nu är avstängd i samband med markarbetena. De fåglar som inte snabbt lär sig att bilen alltid går först i Solna (när trafiken släpps på i båda riktningar) får väl bittert erfara detta genom att sätta livet till. Usch.

 4. Uppvuxen i Råsunda

  Liberalernas valaffisch med Anders Ekegren och Peter Edholms ansikten som stod nere vid Råstasjön där de lovade ett naturresevat är det många som minns.
  Det går bra att lova vitt och brett när man vill fiska röster! Båda herrarna har varit mycket aktiva på sina bloggar tidigare när det gällt Råstasjön. Men sedan Mark och Miljööverdomstoden upphävde detaljplanen
  i arenastaden har det blivit tämligen tyst!
  Vore önskvärt att arbetet med ett Naturreservaten satte fart!

 5. Gammal Råsundabo

  Har det gått prestige i frågan om Sjövägen? Det är mycket som talar för det. Vi hade ett tidigare enigt beslut om stängning. Vägen skulle då stängas senast före 2015:s utgång. I våras kom Mark och Miljööverdomstolens klara besked: bostadsbygget vid Råstasjön stoppades. I detta läge uttalade diverse allianspolitiker att frågan om ett naturreservat nu stod på dagordningen. Kanske kunde Solna och Sundbyberg arbeta tillsammans?

  Vi var många som kände hopp. Äntligen skulle Solna, som byggt i rasande takt (fast mest kontorskomplex i Arenastaden) , inse att de boendes behov också behövde tillgodoses. Striden om Råstasjön hade gjort mycket klart att Solnaborna värdesatte sina små – och kringbyggda – grönområden. Och när alliansen i Solnanytt deklarerade att naturreservatet ( kanske nästan) var på gång kändes det positivt. Men man kan inte fortsätta med högtidliga deklarationer om vikten av grönområden om man i den praktiska politiken gör absolut ingenting. Sjövägen kan och bör naturligtvis stängas. Arbetet med ett naturreservat kan sättas igång omedelbart. En planskiss gjord av expertis finns redan. Det är faktiskt dags för den borgerliga alliansen att i handling visa att Solnas boende (skattebetalare till skillnad från de många storföretag man är så ”vänlig” emot ) är åtminstone lika viktiga som Vattenfall, SEB m fl. Vi betalar skatt och vi vill värna våra grönområden. Stäng Sjövägen!

Kommentarer är stängda.