En februaridag vid Råstasjön

Det var en mild och mulen dag med som vanligt mycket folk som rörde sig runt Råstasjön, såväl kampanjande miljöpartister och söndagsflanörer som fågelskådare spanande efter vattenrallen på den norra sidan.

Även medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön var på plats, som vanligt i det sydvästra hörnet. Alltjämt tycks det vara viktigt att kämpa för ett bevarande av naturen runt sjön och ett naturreservat med ordentligt tilltagna gränser.

För ett år sedan kom det glädjande beskedet att Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för del av Arenastaden. Vi vänner av Råstasjön kunde andas ut, i synnerhet när Solna stad bestämde sig för att inte överklaga domen. Trots att byggplanerna skrotades uppstår hela tiden nya hot mot området kring Råstasjön som fallet med PEAB:s ansökan om bygglov, se tidigare inlägg och artikel i Vi i Solna.

Ett glädjande besked för Råstasjöns räkning kom dock i veckan som var. Eldsjälen och fågelentusiasten Hasse Ivarsson, som bor ett stenkast från Råstasjön, har tilldelats ett naturskyddspris av Järvafältets Ornitologiska Klubb. Läs mer i artikeln i senaste numret av Mitt i Solna.

På bilden ses Hasse i aktion under en av alla sina uppskattade fågelvandringar runt Råstasjön.

Foto: Maria Thiessen

En tanke kring ”En februaridag vid Råstasjön

Kommentarer är stängda.