Kampen om Råstasjön går vidare

För snart två år sedan fällde Mark- och Miljööverdomstolen sin dom, som ledde till att den planerade byggnationen vid Råstasjön stoppades. Innan jul är planerna att Solnas kommunfullmäktige ska fatta beslut om Naturreservatet, men det förslag som ligger är alldeles för litet.

Fågel- såväl som växtarterna har minskat allteftersom Råstasjön har förlorat en hel del omgivande mark. Naturreservatet måste sträcka sig ända ut till Råsta strandväg, Evenemangsgatan, Vintervägen och Sjövägen. Den gräns Solna kommun har satt för naturreservatet kommer annars att betyda att fler arter går förlorade. Buffertzoner ända ut till nämnda gator måste ingå i reservatet för att fåglar, växter, insekter och övriga djur ska kunna finnas kvar i den omfattning som de finns idag. Reservatet blir annars utarmat. 

Att lägga ut spångar i våtmarken är helt fel. Det skulle förstöra den lilla våtmark som finns, och fågel- såväl som växt-, insekts- och fladdermusarter skulle gå förlorade. Solna kommun har fått inspirationen till spångar genom att jämföra Råstasjön med skyddade områden med avsevärt större yta. Den jämförelsen är helt förkastlig.  Hjälstaviken, Fysingen och Angarn, för att nämna några exempel, har för det första inte spångar i känsliga sumpskogar. För det andra är dessa områden stora och går inte att jämföra med det lilla område som Råstasjön utgör.

Vi i Solna har en bra artikel om detta som kan läsas här

En tanke kring ”Kampen om Råstasjön går vidare

 1. Född och uppvuxen i Råsunda

  Att kampen för Råstasjön ska behöva fortsätta är under all kritik! Borde räcka med att alliansen i Solna stad tog ett felaktigt och inkompetent beslut om att bygga innanför strandskyddet! Det bevisades med alldra största tydlighet
  när Mark och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen i Arenastaden.
  Hur svårt kan det vara att lyssna på
  expertisen när det gäller hur man ska skydda och bevara den unika Råstasjön.
  Kommunstyrelsen ordförande och alliansen besitter inte den kunskapen
  som är bäst för Råstasjön! Vore önskvärt att de styrande släpper på prestigen!
  Är övertygad om att Nätverket Rädda Råstasjön m.fl kommer kämpa med näbbar och klor för att Råstasjön med omnejd inte ska förstöras ännu mera.

Kommentarer är stängda.