Vi motsätter oss planerna att SÖRAB bygger en återvinningscentral i den gröna kilen som knyter Lötsjön/Råstasjön till Järvakilen

Vi, Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön,  motsätter oss planerna att SÖRAB bygger en återvinningscentral i den gröna kilen som knyter Lötsjön/Råstasjön till Järvakilen. Om verksamheten etableras där finns en mycket stor risk att viktig biologisk mångfald försvinner i både Solna och Sundbyberg. Det aktuella området har varit oexploaterat tills några år tillbaka och borde ha återställts av Sundbyberg kommun. Vi kräver att skrota planerna till en återvinningscentral i kommunernas gröna hjärta och att göra Madenbäcken till naturreservat. Det finns andra platser för en återvinningscentral, men bara en plats för natur och rekreation mitt i tätorten:

” – Vi är positiva till att det finns en återvinningscentral, men denna placering är vi helt och hållet emot. Det måste vi vara, eftersom den är vid entrén till det alldeles nyinrättade naturreservatet och dessutom den känsligaste delen med sumpskogen.

Området är unikt och rikt utifrån den biologiska mångfalden, med flera rödlistade fågelarter, svampar och växter. Ytan där man vill placera återvinningscentralen är ’skräpmark’; den är grusad men inte anlagd. Även där har man enligt Naturskyddsföreningen hittat intressanta växter.

Viktigast för dem är att vårda sträckan längs Madenbäcken. Den är den enda kvarvarande delen av den så kallade spridningskorridoren mellan området vid Råstasjön och området med Järvafältet, Igelbäcken och Kymlinge.

– Växter och djur behöver ha grön infrastruktur längs en obruten sträcka för att kunna migrera. Om man skär av den delen minskar möjligheterna att röra sig mellan områdena. Det skulle vara ett väldigt hårt slag mot mångfalden, säger Linda Bell, Naturskyddsföreningen.”

Artikeln i Vi i Sundbyberg – https://www.stockholmdirekt.se/sundbyberg
Artikeln i Vi i Solna – https://www.stockholmdirekt.se/solna

 

2 tankar kring ”Vi motsätter oss planerna att SÖRAB bygger en återvinningscentral i den gröna kilen som knyter Lötsjön/Råstasjön till Järvakilen

  1. Linda

    Det är värt att påminna om att marken på den grusade planen enbart är ”tillfälligt ianspråktagen”. Den grusades för att kunna användas som uppställning av arbetsfordon när PEAB anlade Arenastaden, och skulle återställas till naturmark efter det. Brutna löften kring tillfälliga etableringar är något vi tyvärr sett runt hela Råstasjön. Valåret 2018 hoppas vi att partier i båda kommunerna på allvar vill stå upp för den urbana biologiska mångfalden och de små, utsatta naturområden vi har kvar!

  2. Henrik Persson

    Instämmer med Linda. Det är oerhört beklämmande att Sundbybergs kommuns företrädare heligt lovade att den nu grusade marken skulle återställas. Och att de sedan inte gör det. Det är inte länge sedan som här var en fin naturmikromiljö framskapad av betande hästar i samspel med naturen. Krafter i Sundbybergs kommun gjorde olagligt en parkeringsplats av den. Skamligt!

    /Henrik Persson, kontaktperson,
    Nätverket Rädda Råstasjön

Kommentarer är stängda.