Råsta gärde hotat igen

För tre veckor sedan var Rädda Råstasjön först med att rapportera om att SÖRAB planerade en återvinningscentral på Råsta gärde vid korset mellan Sjövägen och Råsta strandväg. Förra veckan var det även uppe i Solnas kommunfullmäktige som en enkel fråga. Alla partier i Solna har nu uttalat att de är emot en ÅVC på den platsen, och Solnas ordförande i kommunstyrelsen har skrivit ett brev till motsvarande i Sundbyberg. Brevet är bra skrivet.

Men nu har Sundbybergs planer på en driftdepå för sina fordon i stadsmiljö- och serviceförvaltningen, samt växthus. Dessa är tänka att ligga på samma plats som ÅVC planerades för, men med skillnaden att det blir väsentligt större område som kommer tas i anspråk och det blir permanent.

Driftdepån kommer med stor sannolikhet föra med sig utsläpp av olika oljeprodukter och annat giftigt. Vidare är planerna att lägga upp stora mängder med snö från Sundbybergs gator. Snö som då den smälter kommer rinna rakt ner i ån och vidare till Råstasjön.

För den som vill läsa behovsanalysen finns den här Fördjupad behovsanalys – driftdepå och växthus

Kan vi hoppas på en lika stark reaktion från våra politiker på detta hot, från såväl Sundbyberg som Solna.

Området längs bäcken är mycket viktigt för naturvärden i såväl Solna som Sundbyberg samt närliggande kommuner genom att det är den enda kvarvarande delen av spridningskorridoren mellan Råsta-Lötsjön och Järvakilen.

Platsen är mycket värdefull och här ska naturvärden förstärkas, inte förstöras. Utöver det direkta slitage från anläggningen och den kontamination av vattnet och marken som riskeras kommer en driftdepå också att genera mycket trafik, som kommer att skada det sårbara växt- och djurlivet längs ån.

Rädda Råstasjön kräver nu:

– Stoppa anläggningen av driftdepå vid Norra Råstabäcken!

– Restaurera och rena Norra Råstabäcken istället för att riskera att ytterligare kontaminera vattnet. Föroreningar från bäcken belastar Råstasjön som i sin tur går vidare till Brunnsviken.

– Förstärk områdets ekosystemtjänster och den gröna korridoren genom att anlägga dammar, diken och våtmarker enligt förslagen i naturinventeringen

– Ge området ett permanent skydd genom att utöka naturreservatet vid Löt så att det omfattar även ett stråk förbi Ör och Norra Råstabäcken

5 tankar kring ”Råsta gärde hotat igen

 1. Anette

  Hej! Har ni skapat en namnlista så att man kan skriva på och tycka till och påverka politikerna i både Solna och Sundbyberg? Jag skriver på direkt, och alla mina vänner kan jag tjata på också. Heja er!

  1. Lars-Ove Inläggsförfattare

   Hej, ingen namnlista specifikt för detta, utan vi har den stora med 25 000 namn. Vi väntar lite och ser hur politikerna reagerar. Då vi skrev om planerna på en återvinningscentral tog det ett par veckor att få med alla politiker på att det inte är en så bra ide.

   Och en permanent depå med tunga fordon och upplag av olika saker, inklusive 2000 kvadratmeter med smältande snö är ju inte direkt en sinekur för naturen och det nya naturreservatet. Blir många tusen liter förorenat vatten som kommer rinna ner i Råstasjön.

 2. Alexander

  Tack för uppmärksammandet. Jag har gjort min, lilla, del och skrivit till Sundbyberg för att protestera mot planerna. Jag skrev till Sundbyberg ang. ÅVCn men fick aldrig något svar trots löfte om det.

  Vad håller de på med i Solna och Sundbyberg egentligen? Försöken att förstöra Råstasjön slutar aldrig, helt makalöst.

 3. Lars-Ove Inläggsförfattare

  Bra Alexander. Vi får alla göra det lilla för att stoppa projektet.

Kommentarer är stängda.